Mortgage Hakkında

KONUT PROJELERİ

AND Frekans

Anadolu Grubu'nun köklü geçmişinden aldığı güçle insan ihtiyaçlarına odaklanarak YAP-YAŞAT felsefesiyle nitelikli mimari ve kaliteli yaşam alanları geliştiren AND Gayrimenkul, AND Pastel'de Yeni Nesil Mahalle konseptiyle geçmiş ve geleceği bir arada kurgulayarak sakinlerine özlenen mahalle hayatını yeni nesil bir anlayışla kurguluyor.

AND Frekans, İstanbul'un yeni yaşam merkezlerinden Kartal'da, İstanbul'un ana ulaşım akslarından E-5'in hemen yanında, metroya yürüme mesafesinde yer alıyor. Anadolu Grubu'nun eski fabrika arazilerinden biri AND Frekans'la yeniliğin, retronun ve kollektif yaşam alanlarının bir arada olduğu bir merkeze dönüşüyor.

3 farklı projeyi çatısı altında birleştiren AND Frekans'ta her proje bir bloktan oluşuyor ve her bir blok ismini içerisinde yer alan konut sayısından alıyor. Deniz ve adalar manzaralı dairelerin de içinde bulunduğu toplamda 413 konuttan oluşan AND Frekas'ın satışa çıkan ilk etabı AND Frekans 215, içerisinde yer alan farklı sosyal alanlar, alternatif konsepti ve kollektif yaşam şekliyle projenin en büyük etabını oluşturuyor.

Bu projemize özel olarak 2 farklı iç mimari yaklaşımı sizin seçiminize bırakıyoruz. Retro ve modern çizgiler taşıyan iç mimari yaklaşımımızı, bir çok alternatif seçenek ile daha verimli bir kullanım alanı yaratacak şekilde tasarladık. Isıtma için kullanılan petekleri kaldırdık ve yerden ısıtma sağlıyoruz. Zemin altında depo alanları ile dairenizi genişletiyoruz.

1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle iç mimarisinden sosyal alanlara kadar her bir detayı titizlikle tasarlanan AND Frekans bölgenin en gelecek vaad eden ve en canlı yaşam alanların biri olmak için kapılarını açıyor.

Bilgi Formu için tıklayın: http://www.andfrekans.com.tr/kurumsal/

Kampanya kodunu girmeyi unutmayınız: GRT0203

Satış Ofisi Adres: ESENTEPE MAHALLESİ, ERKILIÇ CADDESİ, NO:8. KARTAL/İSTANBUL

RAKAMLARLA AND PASTEL

Toplam arsa alanı: 9.842 m2

Toplam inşaat alanı : 60.953 m2

Toplam peyzaj alanı : 8.968 m2

Toplam blok : 3 Blok (AND Frekans 215, AND Frekans 156, AND Frekans 42)

Toplam konut sayısı :413

Mimar: TAGO Mimarlık

İç Mimari. Arketipo

Payzaj Mimarı : Spiga Peyzaj Proje Danışmanlık

Teslim tarihi : Eylül 2020'den itibaren teslim edilecektir.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Konut Kredisi Hakkında
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat