MORTGAGE

I want to see all Mortgage Products

 • Fixed Rate Mortgage

  With the suitable interest rates and term options of the Fixed Interest Rate Mortgage...
  • Have fixed installments
  • Know how much you will pay
  More Info
 • Deferred Payment Mortgage

  You can defer your...
  • Purchase your home right away
  • Start paying later
  More Info
 • Flexi-Term Mortgage

  Even if the interest rates change, your installment...
  • Ensure that your payments remain fixed
  • Only change your term
  More Info
 • Developer Financing

  You can find your dream home among the properties in project...
  • Choose your house from the projects
  • Select the most suitable mortgage product
  More Info
 • Shrinking Payment Mortgage

  By paying higher installments at the beginning...
  • Start with higher installment payments
  • Decrease your installments in the following periods
  More Info
 • Variable Rate Mortgage

  If you are anticipating that the interest rates will fall in the upcoming period and want...
  • Update your rate when the rates change
  • Benefit from the advantages
  More Info
 • Fixed+Variable Rate Mortgage

  You can use your loan at a fixed rate for a period...
  • Start paying at a fixed rate of interest
  • Change your rate in the following periods
  More Info
 • Graduated Mortgage

  If you want to start with lower installment payments and gradually increase them later...
  • Start with lower installment payments
  • Gradually increase your installments
  More Info
 • Interim Payment Mortgage

  If you are receiving bonus payments or additional income in certain periods...
  • Make periodic interim payments
  • Reduce your installment burden
  More Info
 • Personalized Payment Mortgage

  If your income varies in certain periods of the year, or you...
  • Make interim payments in the periods that you determine
  • Reduce your installment burden
  More Info
 • Balloon Payment Mortgage

  If your income increases in certain months of the year, and want to pay your mortgage...
  • Determine your installment period yourself
  • Be at ease during the other months
  More Info
 • Mortgage Refinance

  If you have taken out a mortgage from another financial institution and want to transfer...
  • Transfer your loan to Garanti BBVA
  • Benefit from the advantages
  More Info
 • Mortgage For Nationals Living Abroad

  Which is a TL or foreign currency...
  • Benefit from Garanti BBVA's advantages
  • Own a home in Turkey
  More Info
 • Non-resident Mortgage

  Foreign Nationals who live abroad and want to buy property...
  • Benefit from Garanti BBVA's advantages
  • Own a home in Turkey
  More Info
 • Home Equity Loan Mortgage

  You can take out a high-limit...
  • Put up your house as collateral
  • Take out a high-limit loan for your personal needs
  More Info
 • Mortgage for Mortgage

  Even if your dream home has a mortgage from another bank, you can purchase it with Mortgage...
  • Choose a liened house
  • Purchase it right away with Garanti BBVA
  More Info
 • Win Win Mortgage

  In addition to the advantages of the Garanti BBVA Mortgage product...
  • Benefit from the advantages
  • Let the seller benefit from the advantages as well
  More Info
 • Bridge Loan

  If you want to change your home, you can purchase your new home with the Bridge Loan...
  • Don't wait for your house to be sold
  • Purchase your new home right away
  More Info
BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

I want to see all mortgage products
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat