Mortgage Hakkında

KONUT PROJELERİ

Proje İl
Konut Projeleri
Proje İsmi

GEBZE EMLAK KONUT 3. ETAP

GEBZE EMLAK KONUT 3. ETAP

Devamını Oku

NİDAPARK KÜÇÜKYALI

NİDAPARK KÜÇÜKYALI

Devamını Oku

YENİ KARESİ

YENİ KARESİ

 

Devamını Oku

NİDAPARK İSTİNYE

NİDAPARK İSTİNYE

 

Devamını Oku

ATAKENT PANORAMA

ATAKENT PANORAMA

 

Devamını Oku

TRADEMARK TOWER

TRADEMARK TOWER

 

Devamını Oku

PARK YAŞAM SANTORİNİ

PARK YAŞAM SANTORİNİ

 

Devamını Oku

ATAŞEHİR MODERN

ATAŞEHİR MODERN

 

Devamını Oku

AVCILAR EXCLUSIVE

AVCILAR EXCLUSIVE

 

Devamını Oku

ÇAMLIK LİFE

ÇAMLIK LİFE

 

Devamını Oku

DÜŞLER VADİSİ

DÜŞLER VADİSİ

 

Devamını Oku

NAROVA 5.ETAP

NAROVA 5.ETAP

 

Devamını Oku

SEMT BAHÇECİK

SEMT BAHÇECİK

 

Devamını Oku

BAKIRCI TOPKAPI

BAKIRCI TOPKAPI

 

Devamını Oku

PRESTİJ KONUTLARI

PRESTİJ KONUTLARI

 

Devamını Oku

AMBER VİLLALARI

AMBER VİLLALARI

 

Devamını Oku

EMPIRE RESIDENCE 3

EMPIRE RESIDENCE 3

 

Devamını Oku

KUDU DREAM CITY

KUDU DREAM CITY

 

Devamını Oku

AR-YA BAĞLICA EVLERİ

AR-YA BAĞLICA EVLERİ

 

Devamını Oku

DEFNE MELCAN PLAZA

DEFNE MELCAN PLAZA

 

Devamını Oku

ZİRVEDEN BATI

ZİRVEDEN BATI

 

Devamını Oku

DALGIÇ EVLERİ 7

DALGIÇ EVLERİ 7

 

Devamını Oku

DAP NİŞANTAŞI

DAP NİŞANTAŞI

 

Devamını Oku

TOPAZ RESİDENCE

TOPAZ RESİDENCE

 

Devamını Oku

EGYO BİZİM MAHALLE 1. ETAP 3. ve 4. KISIM

EGYO BİZİM MAHALLE 1. ETAP 3. ve 4. KISIM

 

Devamını Oku

EGYO VADİ EVLERİ 1. ETAP

EGYO VADİ EVLERİ 1. ETAP

 

Devamını Oku

ATAKENT DİDİM

ATAKENT DİDİM

 

Devamını Oku

EKMAS MANİSA

EKMAS MANİSA

 

Devamını Oku

MANİSA MEYDAN

MANİSA MEYDAN

 

Devamını Oku

İRİS ADABÜKÜ

İRİS ADABÜKÜ

 

Devamını Oku

S.S. ATA BİLGE KONUT YAPI KOOP BODRUM

S.S. ATA BİLGE KONUT YAPI KOOP BODRUM

 

Devamını Oku

TRADEMARK Pİ BORNOVA

TRADEMARK Pİ BORNOVA

 

Devamını Oku

ÖZAK GÖKTÜRK 2

ÖZAK GÖKTÜRK 2

 

Devamını Oku

FOLKART NEFES İSTANBUL

FOLKART NEFES İSTANBUL

Devamını Oku

YILDIRIM PROJE EVLERİ

YILDIRIM PROJE EVLERİ

Devamını Oku
BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Konut Kredisi Hakkında
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat