NEDEN BİZ?

Türkiye'nin en fazla mortgage kullandıran bankası Garanti BBVA,
konut kredisi alım sürecinizin her aşamasında yanınızda.

NEDEN BİZ?

İş Yeri Kredisinin Uzmanı

Kullanım amacınıza uygun, avantajlı seçenekleriyle Garanti BBVA Mortgage İşyeri Kredisi alırken de yanınızda.

DETAYLI BİLGİ
NEDEN BİZ?

Konut Kredisinin Uzmanı

Mortgage alanındaki uzmanlığımızı hizmetlerimize nasıl yansıttığımızı görebilir, ürünlerimizle ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

DETAYLI BİLGİ
NEDEN BİZ?

Hakkımızda

Şirketimiz, dünya finansal sisteminin en önemli yapı taşlarından konut finansmanının Türkiye'deki büyüme potansiyeline paralel ve sektörde bir ilk olarak, 2007 yılının Ekim ayında kuruldu.

DETAYLI BİLGİ
NEDEN BİZ?

Ödüller

Türkiye'nin en çok ziyaret edilen mortgage web sitesi Garantimortgage.com Türkiye ve dünyadaki en iyi web sitelerini ödüllendiren çeşitli kurumlardan aldığı ödüllerle başarısını kanıtlamaya devam ediyor.

DETAYLI BİLGİ
NEDEN BİZ?

Haberler

Mortgage, konut, emlak ve gayrimenkul gibi konularda, en yeni ve güncel haberleri takip edebilir, sunduğumuz yenilikleri herkesten önce öğrenebilirsiniz.

DETAYLI BİLGİ
BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Neden Biz?
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat