EV ALANLARIN EL KİTABI

Ev sahibi olmaya karar vermek gelecek için önemli bir adım. Bu önemli kararınızı destekliyor,
uzmanlığımızın bize kazandırdığı tecrübeleri sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Evinize Değer Katın
Evinizin değerini artırmak için neler yapmanız gerektiği üzerine odaklanın. Yapacağınız tadilatların, evin değerini artırmaya yönelik olması gerektiğini unutmayın.
 • Satın almayı düşündüğünüz gayrimenkulün gelecekte değer kazanması önemlidir.
 • Eviniz mevcut durumuyla zeminde tek katlı bir ev olabilir, ancak imar planında çok kata izin verilmişse, değeri ona göre hesaplanmalıdır. Dolayısıyla evin mevcut rayiç değeri değil, ileride kazanabileceği değeri de hesaplamayı ihmal etmeyin.
 • Evin altındaki, üstündeki veya yanındaki yerler satın alınabilir, bu yerlerle fiili veya hukuki birleştirmeler yapılarak evin değerine değer katılabilir.

Evinizi teslim alırken

 • Size söz verilen ve sözleşmenizde yazdığı halde teslim edilmeyen ne varsa önce tespit edin, anahtarınızı ve tapunuzu daha sonra alın.
 • Mülkün iskan alıp almadığını ve iskan henüz alınmadıysa ne zaman alınacağını teslim sırasında öğrenin.
 • Daha sonra ortaya çıkabilecek sorularınız için muhatap yetkililerin isim ve telefonlarını öğrenin.
 • Konutu teslim aldığınızda kredi borcunuz bitmişse, banka ile irtibata geçerek ipoteğin kaldırılması için başvuru yapın.
 • Belediyeye giderek emlak vergisi beyanında bulunun.
 • Deprem sigortası için DASK poliçesi yaptırmayı ihmal etmeyin.
 • Yaptığınız tüm işlemlere ait dokümanları dosyalayın.

Evinizi aldıktan sonra

 • Alım işlemi tamamlandıktan sonra hemen evinizi görün.
 • Evi henüz terk etmemiş bir kiracı varsa, evi ne zaman boşaltması gerektiğini belirtin ve kendisine mutlaka noter tasdikli bir ihtarname gönderin. İhtarname göndermezseniz, evinizde oturan kişilerin kiracılığını kabul etmiş sayılırsınız.
 • Kiracıdan evi boşaltmadan önce elektrik, su, doğalgaz, kablolu TV ve benzeri borçlarını kapatmasını ve kapatıldığını belgelemesini veya size bir güvence bırakmasını isteyin.
 • Eski ev sahibinde kiracıya ait teminat, senet ve benzeri bir güvence varsa size teslim etmesini rica edin. Kira kontratını eski ev sahibinden teslim alın.
 • Apartman yöneticisiyle görüşerek evi satın aldığınızı belirtin.
 • Emlak vergisi beyannamesini tanınan süre içinde verin.
 • Ev boş ise, taşınmadan önce planladığınız tadilatları yaptırın. Tadilat için ödemenizi, çalışmanın başlangıç ve bitiş aşamalarında iki parça halinde yapın.

Taşınmanın püf noktaları

Bu listeyi, taşınma gününe kadar yapmanız gerekenler hakkında size yardımcı olmak için hazırladık.

 • Yeni adresinizi belirterek, abonelik ve kredi kartı adres değişikliklerinizi yapın. Aynı şekilde doğalgaz, elektrik, su, telefon, kablo TV, internet bağlantısı gibi aboneliklerinizi iptal ettirmek için gerekli başvuruları tamamlayın.
 • Yeni abonelikler için, taşınmadan bir gün önce kullanıma hazır olacak şekilde başvurun. Böylece taşınma günü her şey kullanıma hazır olur.
 • Sahip olduğunuz eşyaların hangisinin kalacağına, hangisinin gideceğine karar verin. Eğer değerli ancak yeni evinizde kullanamayacağınız eşyalarınız varsa, bu eşyalar için ilan verebilirsiniz.
 • Gıda alışverişlerinizi, taşınma günü buzdolabınızda en az miktar kalacak şekilde sınırlandırın. Tüm dondurulmuş gıdalarınızı tüketmiş olmanız gerektiğini unutmayın.
 • Çocuklarınızın okul nakilleri için gerekli görüşmeleri yapın.
 • Bankada kiralık kasanız varsa, yeni taşınacağınız yerdeki bir şubeye transferi için bankanızla görüşün.
 • Eğer eviniz sigortalı ise, sigorta şirketinize uyarıp, poliçenizin yeni eviniz için transfer edilmesini veya iptal edilmesini sağlayın.
 • Eğer banka hesaplarınızı başka bir şube/bankaya aktaracaksanız, bankanızla bu durumu görüşün.
 • İlk olarak kırılma ihtimali olan narin eşyalarınızı paketleyin. Kolilerin üzerine eşyaların içeriğini ve hangi odaya ait olduklarını yazmayı unutmayın. Kolilerin taşınamayacak kadar ağır olmamasına özen gösterin.
 • Beyaz eşya ve mobilyalarınızın taşınmak için demonte edilmesi ve yeni evde tekrar kullanıma hazır hale getirilmesi için ilgili yetkili servislerden randevu alın.
 • Eğer doktorunuzu, diş hekiminizi ya da veterinerinizi değiştirmek zorunda kalacaksanız her birinden kayıtlarınızın bir kopyasını rica edin
 • Yeni evinizin temizlenmesi için ilgili kişilerle temasa geçin. Bu işi siz de yapacak olsanız, mümkün olduğu kadar taşınma gününe yakın bir tarih seçin.
 • Küçük yaşta çocuğunuz varsa, taşınma günü için bir bakıcı ayarlamak işlerinizi kolaylaştırabilir.
 • Eğer başka bir şehre taşınıyorsanız, ihtiyaçlarınızı birkaç günlüğüne karşılayacak bir bavul hazırlayın.
 • Taşınmadan 1-2 gün önce buzdolabı ve derin dondurucunuzu boşaltarak defrost işlemine başlayın. Her ikisini de dezenfekte edin ve havalandırın.
 • Evde kasanız varsa, içindekileri boşaltın. Önemli evraklarınızı, mücevher ve değerli eşyalarınızı güvenli bir yere aktarın.
 • Gelen kargo ve mektupları size yönlendirebilmeleri için, apartman/site görevlilerine veya yöneticilerine yeni adresinizi bildirin.
 • Tüm eşya ve koliler taşındıktan sonra, öncelikle ilk birkaç günde gerekli olacak eşyaların bulunduğu kolileri açmaya başlayın.
BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Evinize Değer Katın
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat