EV ALANLARIN EL KİTABI

Ev sahibi olmaya karar vermek gelecek için önemli bir adım. Bu önemli kararınızı destekliyor,
uzmanlığımızın bize kazandırdığı tecrübeleri sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Bilinmesi Gerekenler

Ev almaya karar verdikten hemen sonra izleyeceğiniz yolla ilgili birkaç önerimiz var. Evinizi seçme, teslim alma, hatta taşınma aşamasına kadar nelere dikkat etmeniz gerektiğini şöyle özetledik.

  • Satın alacağınız konutun yalnızca dış mekan özelliklerine değil, iç mekan özelliklerine de odaklanın.
  • Evinizi teslim alırken duvar yüzeylerine, kapılara, taban döşemesine, seramiklere; alçıpan, eviye, lavabo ve duş bataryalarının işçilik ve malzeme kalitesine mutlaka dikkat edin.
  • Evinizi alırken mesken tapusunun ve yapı ruhsatının olduğunu mutlaka teyit edin.
  • Konut projelerinde, size önerilen daireden farklı bir daireye bakarak karar vermeyin.
  • Konut projelerinde sözleşmeyi dikkatle okuyun.
  • İnce inşaat imalatlarından bitiş imalatlarına kadar tüm garanti belgelerinin projenin sonunda teslim edilmesi gerektiğini unutmayın.
  • Sözleşmede anlamadığınızı düşündüğünüz bir madde varsa mutlaka bir hukuk danışmanına başvurun.
  • Mümkünse konutu bir mimarın incelemesini sağlayın.
  • Dairenizi teslim aldıktan sonra eğer herhangi bir sorun ortaya çıkmışsa, firmanın satış sonrası departmanından mutlaka düzeltilmesini talep edin.
  • Evinizi alırken örnek dairede gördüğünüz teşhir amaçlı konulan ankastre ürünlerin kendi dairenizde bulunup bulunmayacağını teyit edin.
BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Bilinmesi Gerekenler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat