Blog

Mortgage Blog

Yeni Evinizin Eşyaları İçin Doğru Bütçe Planlama

Yeni Evinizin Eşyaları İçin Doğru Bütçe Planlama

Yeni ev aynı zamanda yeni eşya, yeni ev dekorasyonu demek! Öyleyse şimdi sıkı bir bütçe planlaması yapmak gerek. Peki, planlamaya nereden başlamalı, hayalinizdeki ev için nasıl ekonomik adımlar atmalı birlikte inceleyelim…

Bütçe için yazarak çalışın

Hayalinizdeki evi mortgage kredisi ile aldıktan sonra evinizin her odasını ayrı ayrı düşünmeye başlayın. Salon, mutfak, yatak odası, banyo derken hepsini bir kağıda yazın ve eşyalar için harcayabileceğiniz miktarı tam karşılarına yazın. Daha sonra hangi odaya ne almak istiyorsanız, eşyaların adlarını yazın. İkinci aşamada tüm listeyi "olmazsa olmazlar" ve "olmasa da olurlar" olmak üzere ikiye ayırın. Böylece gerçekten ihtiyacınız olan demirbaş listesi ve bunlar için ayırabileceğiniz bütçeyi net bir şekilde hesaplamanız kolaylaşacaktır.

Hem internetten hem de mağazalardan fiyat bilgisi alın

Aynı kaliteye sahip iki ürünün fiyatlarının arasında çok yüksek bir fark olması artık çok da rastlanan bir durum değil. Çünkü internet sayesinde her şey şeffaf ve ulaşılabilir. Siz gücünüzün yettiği kaliteyi belirleyin ve hoşunuza giden markaların ürünlerinin fiyatlarına, internet üzerinden göz atmaya başlayın. Bir diğer seçenek de mobilyacılar sitelerine uğramak. Esnaftan alışveriş yapmanın "pazarlık yapma" gibi bir avantajı olduğunu unutmayın.

Önem sırası devreye girebilir

En başta yaptığınız listeyi devreye sokun ve "olmazsa olmazlar" listenizi olabilecek en makul bütçeyle tamamlamaya çalışın. Eski eşyaların onarımla yenilenmesi seçeneğini de gözden geçirin. Bazen hayal ettiğiniz modeli işinin ehli bir ustaya tarif ederek yaptırmak arayıp bulmaktan çok daha kolaydır. Tadilat ve yenileme size bir miktar daha tasarruf yapma imkanı sunar. Buradan arta kalan parayla "olmasa da olur" listenizi yavaş yavaş tamamlamaya devam edebilirsiniz.

Setler her zaman avantajlıdır

Yeni hayatına hayalini kurduğu yepyeni eviyle başlayacaklar için, çoğu firmanın önemli eşyalardan oluşturduğu setler bulunuyor. Setlerin her zaman eşyaları tek tek almaktan daha avantajlı olduğunu aklınızda bulundurun. Bulaşık makinesi, fırın, televizyon, buzdolabı gibi temel eşyalardan oluşan setler, birden fazla beyaz eşyasını yenileyecekler için ideal bir seçenek. Bütçe yaparken, set fiyatlarıyla tek eşya fiyatlarını karşılaştırmayı unutmayın.

Siz de hemen konut kredisi başvurunuzu yapın ve hayallerinizdeki eve kavuşun

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Yeni Evinizin Eşyaları İçin Doğru Bütçe Planlama
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat