Blog

Mortgage Blog

Uygun Fiyatla Evini Dekore Etmek İsteyenler İçin  Alışveriş Mekanı Önerileri

Uygun Fiyatla Evini Dekore Etmek İsteyenler İçin Alışveriş Mekanı Önerileri

Uygun fiyatlarla ev dekore etmek elbette herkesin hayali. Son yıllarda ortaya çıkan "Do It Yourself Decoration"( kendi dekorasyonunu oluştur) popülerliği her geçen gün artıyor; sosyal medya olarak İnstagram ve Pinterest bu alanda ilgililerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Ayrıca E-ticaret siteleri de tüm eşya ve ürünlerin kapıya kadar gelmesi özellikle yoğun çalışma hayatı olan insanlar için büyük bir rahatlık sunuyor.

Buna rağmen hala ürünleri görerek satın almak isteyenlerin sayısı da oldukça fazla. İstanbul'da, uygun fiyatlarla ev dekorasyonu yapılabilecek alışveriş mekanlarının sayısı her geçen gün artıyor.

MODOKO- MASKO: Mobilya alışverişi için, Anadolu yakası Ümraniye'de bulunan Modoko, her gün alışveriş meraklılarının akınına uğruyor. Modoko gibi, birçok ünlü markanın fabrika satış mağazalarının bulunduğu Masko'da, 500'e yakın mağazası ile alışverişini uygun fiyatla yapmak isteyenlere olanaklar sağlıyor.

Antikacılar:  İstanbul'un Aksaray semtinde bulunan Horhor Çarşısı, 214 antika dükkanıyla, en eski antika çarşılarından biri olarak büyük ilgi görüyor. Ayrıca Çukurcuma, Cihangir, Bomonti ve Nişantaşı semtlerinde varlığını sürdürmeye devam eden antika dükkanları her gün binlerce kişinin alışveriş için tercih ettiği mekanlar arasında yer alıyor. Anadolu Yakası'nda bulunan Kadıköy Antikacılar Sokağı, ev dekorasyonu ürünlerinin yanı sıra mutfak aletleri alışverişi için de uygun bir yer.

Şişhane: Aydınlatma ürünleri satışı ile ilgili ilk akla gelen örneklerden biri olan Şişhane Yokuşu, bir çok seçenek ile uygun fiyatlı alternatifleri bulmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Bit pazarları: Birbirinden farklı dekoratif ürünlerle evlerindeki şıklığı tamamlamak isteyenlerin seçenekleri arasında yer alan bit pazarları, alışverişini uygun fiyatla yapmak isteyen binlerce insanı ağırlıyor. Söz konusu pazarların en büyüğü olan Kadıköy ve Topkapı Bit Pazarları'nın yanı sıra; Bebek ve Ortaköy semtlerinde kurulan küçük pazarlar da, ev dekorasyonu ile yakından ilgilenenlerin uğrak mekanları arasında.

Paşabahçe ve Tuzla: Evini dekore ederken cam ürünlerinden faydalanmayı tercih edenlerin sık sık ziyaret ettiği Paşabahçe Semtinde ve Tuzla'da bulunan cam ürünleri depoları ve satış mağazaları, uygun fiyatla alışverişini yapmak isteyenler için güzel seçenekler sunuyor.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Uygun Fiyatla Evini Dekore Etmek İsteyenler İçin  Alışveriş Mekanı Önerileri
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat