Blog

Mortgage Blog

Küçük Daireler İçin Yer Kazandıracak Fikirler!

Küçük Daireler İçin Yer Kazandıracak Fikirler!

Küçük bir evi dekore etmek aslında oldukça kolay bir iş gibi gözükse de eşyaları sığdırma konusunda birçok kişinin problem yaşaması oldukça sık karşılaşılan bir durum. Küçük alanları dekore etmenin püf noktası, dağınıklık ve karmaşıklığa sebep olan eşyaları düzenli bir görünüme kavuşturacak işlevsel ve pratik çözümlerle yeniden dekore etmek olarak tanımlanabilir. Piyasada bulunan uygun fiyatlı ve çok amaçlı fonksiyonel ürünlerle bu işin altından kolaylıkla kalkılabilir!

Duvarlara İşlev Katın!

Küçük evlerin yarattığı en büyük sorun, zemin alanlarının oldukça kısıtlı olması ve bu nedenle eşyaların kendini gösterememesidir. Bu sorunu eşyaları duvarlara taşıyarak çözmeye ne dersiniz? Dekoratif kitaplık ve duvar rafları ile hem aksesuar hem de sıkça ihtiyaç duyduğunuz eşyalarınızı şık bir görünüme imza atarak duvarlarınıza saklayabilirsiniz. Bu rafları, mutfak duvarlarınızda da kolaylıkla kullanabilirsiniz özellikle duvar raflarına asılan tava, fincan veya çatal kaşık gibi mutfak eşyaları şık bir görünüm elde etmenizi sağlayacaktır.

Gizli Saklı Raflar!

Mutfak ve yatak odası evin en önemli bölümleri arasındadır ve bu odalarda geniş alanlara ihtiyaç vardır. Ferah bir görünüm için özellikle mutfak ve yatak odasında oldukça işlevli gömme dolaplar, mutfak araç gereçleri veya kıyafetlerinizi saklamanın anahtarı olabilir. Yatak odalarınızda kullandığınız aynalı masaları da çok raflı ve gizli bölmeli tercih ederek hem makyaj malzemelerinizi sığdırabilir hem de çalışma masası olarak kullanabilirsiniz.

Işığın Gücü!

Eviniz küçük ve ışık almıyorsa dekoratif görünümü sağlamaya duvarlarınızda aydınlık tonlar tercih ederek başlayabilirsiniz. Sadece duvarlar değil; halı, koltuk ve perde seçimi de duvar rengi ile uyumlu olarak seçildiğinde aydınlık bir görünüm yaratılabilirsiniz. Bu sayede, odalarınızda ışığın gücünü artırabilirsiniz.

Evinize Şıklık Katan Aksesuarlar!

Aksesuar seçiminiz yukarıdaki adımlardan sonra şıklığın odalarınızda bir adım önde olmasını ve fark edilmesini sağlayacaktır. Bu aksesuarlar kısaca, yastıklar, süs bitkileri, lambader, tablo, dergilik ve puflar olarak sıralanabilir. Ayrıca evinizin genel renk tonları ile uyumlu bibloları tercih ederek tamamlanmış bir görünüm yakalayabilirsiniz.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Küçük Daireler İçin Yer Kazandıracak Fikirler!
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat