Blog

Mortgage Blog

Eviniz İçin İlham Veren Fikirler!

Eviniz İçin İlham Veren Fikirler!

İster küçük bir stüdyo dairede ister villada oturun,  evinizin işlevselliğini ortaya çıkaran en önemli etken dekorasyondur. Dekorasyon sayesinde evinizi daha işlevli bir hale getirebilir ve tüm alanları en etkili şekilde değerlendirebilirsiniz.

Küçük ancak etkili dokunuşlarla evinizin havasını değiştirmeye ne dersiniz? İşte, dört duvarlı bir odayı fonksiyonel detaylarla şık bir görünüme kavuşturmanıza ilham verecek dekorasyon fikirleri! 

Kreatif Çözümler!

Duvarlarınızda sadece kendi rengini veya tablo kullanmaktansa sadece bir tanesini ister kitaplık isterseniz raf veya televizyon ünitesi olarak kullanabilirsiniz. Bu sayede fazla eşyalardan kurtulurken çok amaçlı bir sadeliği de yakalayabileceksiniz.

Depolama Alanları!

Evinizin düzeni dekorasyonun önemli bir parçasıdır. İşlevsel ve dolap ve çekmeceler de bu düzenin sırlarından. Mutfak ve yatak odalarınızda tercih edeceğiniz dolapların saklama alanlarının hem şık hem de kullanışlı olmasına özen gösterin. Ayrıca depolama alanlarını artırmak ve ferah bir görünüm adına, asma kat ranzaları da tercih edebilirsiniz.

Tamamlayıcı Renkler!

Renklerin gücü ile evinizde mucizeler yaratmak mümkün. Özenle seçilmiş renkler, küçük bir apartman dairesini bile daha büyük ve ferah bir hale dönüştürebilir. Yer ve tavanlarda uyumlu tonları tercih ederek, daha bir büyük alan illüzyonu yaratabilirsiniz..  

Hobi Alanları!

Size ilham verecek yaratıcı bir alan tasarlamak için tutkularınızdan yararlanın. Kendi zevklerinizi ve tarzınızı yansıtacak eşyalarla hem keyifli vakit geçirebilir hem de farklılık yaratarak, özgün bir görünüş yakalayabilirsiniz.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Eviniz İçin İlham Veren Fikirler!
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat