Blog

Mortgage Blog

2018 Mobilya Trendleri Sadelikten Yana!

2018 Mobilya Trendleri Sadelikten Yana!

Her yıl değişen ve ayak uydurmakta zorlandığımız dekorasyon trendleri artık sadece göze hitap etmekle kalmıyor, ihtiyaçlara göre şekilleniyor. Bu ihtiyaçlar arasında yer alan pratik ve sade seçimler de 2018 mobilya trendini tam anlamıyla tanımlıyor.

Özellikle mobilyalarda kendini gösteren bu değişimi, Türkiye Mobilya Sanayicileri Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Öztaşkın açıkladı. Geçtiğimiz yıllarda ön plana çıkan renk cümbüşü ve geometrik desenler yerini sadelik ve pratikliğe bıraktı bile.

Sade Zeminde Saklı Detaylar!

Detay tasarımları hepimiz pek severiz. Ancak dekorasyon açısından oldukça riskli olan bu eşyalar, sade bir zemin kullanıldığında kendini gösterebiliyor. 2018 mobilya trendleri arasında yer alan renk ve yüzeylerdeki detayları sade bir zeminle bir araya getirmeye ne dersiniz?

Konforuna Düşkün Lüks Mobilyalar!

Yeni trende göre konforun tanımı, sadece rahatlık ve ergonomi ile sınırlı kalmıyor. Artık mobilyanın malzemesi ve rengin yarattığı göz konforu, hepimizin bildiği konfor tanımının önüne geçti. Odanın ahenk ve atmosferi, duvar renkleri, perde ve halı seçimleri mobilyanın konforunu belirleyen detaylar arasındaki yerini aldı.

Renk ve Kumaşta Doğallık!

Her yıl değişen mobilya renk skalası 2018'de gri, deniz mavisi, füme, vizon, somon gibi nötr/naturel renklerle öne çıkıyor. Nötr renklerin yarattığı sade ve lüks görünüm artık içimize işledi. Kumaş seçiminde göze hitap edenler arasında  pamuklu kumaşlar, ipeksi kadifeler, keçe ve yünü görebiliriz.  

Çok Amaçlı Oturma Grupları!

Konut sektöründe yaşanan değişimler ve metrekare bazında küçülen evlere hitap eden bu yeni trend, mobilyaların işlevsel olması gerektiğinin altını çiziyor. Büyük koltuk takımlarının yerini alan oturma grupları ve kanepeler hem zigon hem de orta sehpa ihtiyacını ortadan kaldırıyor! Yatak, koltuk, saklama alanı ve masa görevi gören bu koltuklar popülerliğini ilan etti bile.

Mobilyada Minimalizm Esintisi!

Son zamanların mottosu haline gelen "less is more" etkisi, mobilya ve ev dekorasyon alanında da kendini gösterdi. Az mobilya çok detay mantığı üzerine kurulu bu kural dâhilinde dikkat çeken mobilya seçimleri ve fazlalıklardan uzaklaşma ihtiyacı, odanıza boş alan imkânı tanıyarak eşyalarınızı dekoratif raflara taşımanızı gerektirebilir.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

2018 Mobilya Trendleri Sadelikten Yana!
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat