Blog

Mortgage Blog

Kapalı Balkonların Avantaj Ve Dezavantajları

Kapalı Balkonların Avantaj Ve Dezavantajları

Son zamanlarda, evlerin bir odası haline gelen balkonlar kapalı hale getirilerek özgürce dekore edilebiliyor ve birçok farklı oda işlevini aynı anda görebiliyor. Temiz hava almak, çay kahve keyfi yapmak, sıcak yaz günlerinde serinlemek amaçlı kullanılan açık balkonlar özellikle kış mevsimlerinde işlevsiz bir hal aldığından balkonlar kapalı hale getirilmeye başlandı. Bu durum, evler için bazı avantaj ve dezavantajları da beraberinde getirdi.

AVANTAJLAR

  • Özgür Alanlar Yaratır!

Kapalı balkonların en büyük avantajı, açık bir mekânı kapalı hale getirmesi ve bunu dışarı ile bağlantıyı kesmeden yapmasıdır. Oluşturulan kapalı mekân, rahatlıkla kullanılabilecek özgür alanlar meydana getirmektedir.

  • Her Mevsime Adapte Balkonlar!

Kapalı balkonlar ile özellikle kış mevsimlerinde de değerlendirilebilecek işlevsel alanlar yaratabilir, kışın balkonunuzun işlevsiz olmasından dolayı unutulmasına son verebilirsiniz.

  • Çamaşır Kurutma Derdine Son!

Çamaşır kurutmanın bir hayli zor olduğu kış döneminde kapalı balkonlarda çamaşırlarınızı kurutulabilir, ev içerisinde çamaşır kurutmanın sağlığınız açısından yaratığı tehlikeyi en aza indirebilirsiniz.

  • Çocuklar İçin Güvenli!

Kapalı balkonlar, ebeveynlerin rahat bir nefes almasını sağlayacaktır. Balkona her çıktığında tedirgin olduğunuz çocuğunuzun  güvenliği için, özgürce hareket edebildiği alanlar yaratılabilirsiniz.

DEZAVANTAJLAR

  • Temizliği Zorlaştırabilir!

Özellikle cam kaplı balkonların temizliği oldukça güç olabilir. Soğuk kış aylarında cam silme sorunu ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

  • Bütçenizi Olumsuz Etkileyebilir!

Balkonunuzu kapalı hale getirmeye karar verdiğinizde, seçeceğiniz malzemeye göre bütçeniz olumsuz etkilenebilir. Özellikle soğuk havalarda yaşanan fırtına ve kar gibi olaylarda meydana gelen herhangi bir hasar durumunda, kapalı balkonlar cep yakabilir.

  • Binanın Dış Görünümünü Bozabilir!

Eğer bina içerisinde balkonu kapalı olan tek tük daire varsa, estetik açıdan dış görünümü bozabilir. Kapalı balkon yapımında tercih edilen malzemenin kalitesi ise dış görünümü doğrudan etkileyecektir.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Kapalı Balkonların Avantaj Ve Dezavantajları
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat