Blog

Mortgage Blog

İstanbul Anadolu Yakası'nda Hizmete Girecek Metro Hatlarının Gayrimenkul Satışına Etkisi!

İstanbul Anadolu Yakası'nda Hizmete Girecek Metro Hatlarının Gayrimenkul Satışına Etkisi!

İstanbul'da yaşayan neredeyse herkesin "Anadolu Yakası mı yoksa Avrupa Yakası mı" sorusuna maruz kaldığını biliyor, bu iki yakanın arasında geçen kıyasıya mücadeleye tanık oluyoruz. Birçok kişi, tercihini Anadolu Yakası'ndan yana kullanıyor. Bunun temelinde ise Anadolu Yakası'nın, Avrupa Yakası'na nazaran daha sakin oluşu yatıyor. Tercihini Avrupa Yakası'ndan yana kullananlar ise Anadolu Yakası'nın olumsuz yanlarını, metro hatlarının azlığı ve semtler arası ulaşım sorunu olarak belirtiyor. Ancak halen yapım aşamasında olan ve 2018 yılında hizmete girecek metro hatları ile Anadolu Yakası daha fazla tercih edilecek ve gayrimenkul satışları da bundan nasibini alacak gibi gözüküyor.

Trafiğe çare olacak her çözüm, gayrimenkul satışlarını doğrudan etkileyecek bir öneme sahiptir. Bu nedenle, Anadolu Yakası'nda artacak metro hatları da gayrimenkul satışında aktif rol oynamaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2013'ten beri devam eden raylı sistem projelerinin, şehrin geneline yayılması tüm hızıyla devam ediyor. Metro, metrobüs, tramvay, havaray ve banliyö tren hattıyla yeniden şekillenen şehirlerde hizmete giren her durak, bölgesindeki gayrimenkullere de değer katıyor. Raylı ulaşım sistemi, trafik akışını hızlandırdığı gibi gayrimenkul fiyatlarını da hızla artırıyor.  Her yeni metro hattı yalnızca ulaşımda kolaylık sağlamıyor, geçtiği hat üzerinde bulunan tüm semtlerdeki konut fiyatlarını da ortalama yüzde 15 ile 60 arasında yukarı çekiyor.

Üsküdar - Çekmeköy –Sancaktepe Metro Hattı

Üsküdar, Ümraniye, Sancaktepe ve Çekmeköy'den geçecek olan yeni metro hattı ile Anadolu Yakası'nda trafiğin çile haline geldiği semtler arası ulaşım ferahlayacak. Kentsel dönüşüm ile yaşam kalitesi hızla yükselen bu semtlerdeki konut yatırımlarının yükselişi, açılacak yeni metro hattına borçlu olacak.

Halkalı – Gebze Metro Hattı

İstanbul'un iki kıtasını  birleştirecek Halkalı-Gebze metro hattı, Anadolu Yakası'nın yeni gözdesi. 2019 yılında bitirilmesi planlanan metro hattı, özellikle Kartal, Maltepe ve Pendik'te bulunan konut satışını yükseltecek gibi gözüküyor.

Dudullu – Bostancı Metro Hattı

2019 yılında hayata geçirilmesi planlanan Bostancı-Dudullu metro hattı, Anadolu Yakası'nın minibüs caddesinden, E-5 Karayolu'na ulaşımı zor olan semtlerin  trafiğini en aza indirme hedefinde. Özellikle Anadolu Yakası'nda bulunan vakıf üniversitelerine ulaşımı kolayca sağlayacak metro hattı ile konut satışları, öğrenci talepleri ile karşılaşacak.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

İstanbul Anadolu Yakası'nda Hizmete Girecek Metro Hatlarının Gayrimenkul Satışına Etkisi!
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat