Blog

Mortgage Blog

İhtişamlarıyla Büyüleyen Dünyanın En Yüksek 10 Binası!

İhtişamlarıyla Büyüleyen Dünyanın En Yüksek 10 Binası!

Son zamanlarda gezip görülecek yer listesi iyice kabardı. Önceleri yalnızca belli başlı yerlere gitme hevesi duyulurken, şimdilerde sosyal medyanın da etkisi ile pek çok ülke ve pek çok şehir hayallerimizi süsler oldu. Siz de nereye gideceği konusunda kararsız kalanlardan mısınız? Eğer gideceğiniz yerlerde en çok mimariye önem verenlerdenseniz, dünyanın her yerinden yoğun turist trafiği alan ve ihtişamlarıyla büyüleyen dünyanın en yüksek 10 binası ilginizi çekiyor olmalı.

Sizler de yüksek binaların ve tarihi yapıların dayanılmaz ihtişamına kapılıyorsanız , bu listemiz tam size göre!

1) BURÇ HALİFE

Dünyanın en yüksek binası Burç Halife, 828 m'lik yüksekliği ile mimari düşkünlerinin dudaklarını uçuklatmaya aday.

Burç Halife, 164 katlı olması sebebiyle, dünyanın en çok kata sahip yapısı olma özelliğini korumaktadır. Yapının içerisinde bulunan asansör ise dünyanın en hızlı asansörü olarak nitelendirilir.

2) ŞANGAY DÜNYA FİNANS MERKEZİ

492 metrelik yapısıyla ve farklı geometrik şekilleri ile dikkat çeken Şangay Dünya Finans Merkezi, Çin'de yer alır. İçerisinde mağazalar, oteller ve ticari alanların da bulunduğu bu yapı, aynı zamanda bir gözlem alanına da sahip.

3) ÖZGÜRLÜK KULESİ

New York'ta yer alan 417 m'lik, 104 katlı görkemli bir bina olan Özgürlük Kulesi, dünya ticaret merkezlerinin en önemlilerinden biridir ve aynı zamanda New York'ta en yüksek bina olma özelliğini halen korumaktadır.

4) TAİPEİ 101

2010 yılına kadar dünyanın en yüksek binası olma özelliğini elinde bulundursa da şimdilerde birinciliği Burç Halife'ye kaptırmıştır. 101 ismi, binanın 101 katlı oluşundan gelmektedir.

5) WILLIS KULESİ

Gökdelenlerin üzerinde yürüyüş ve gözlem yapabileceğiniz Şikago Willis Kulesi, 442 m uzunluğunun yanı sıra manzarasına hayran kalacağınız bir yapıdır.

6) CN KULESİ

Toronto- Kanada'da bulunan 553m. uzunluğundaki kule, dünyanın ikinci en yüksek binası unvanına sahiptir. Uzun ince yapısıyla dikkat çeken mimari harikası yapıt, şehrin en önemli simgelerinden biri.

7) TOKYO SKY TREE

Japonya'nın en yüksek kalesi olan Skytree 634m. yüksekliğindedir. Yapının alt kısmı tripod şekline benzetilir. Yukarı doğru daralan yapısının yarattığı muhteşem perspektif, fotoğraf makinelerinizi hızla elinize almanıza sebep olacak.

8) EMPIRE STATE BİNASI

Dünyada en çok tanınan binalardan biridir. Bu nedenle ismine aşina olmanız kuvvetle muhtemel. 381m. yüksekliğindeki bu yapı, New York'ta görülmeye değer binalardan biridir. Binanın en tepesinden komşu şehirleri görmek oldukça kolaydır.

9) THE PETRONAS TOWERS

Malezya'da bulunan kule, Petronas adında bir petrol şirketi tarafından yaptırılmış olup, başkent Kuala Lumpur'da yer alır. Dünyanın en yüksek binalarından biri olan The Petronas Towers, başkente turistik çekim yaratan önemli unsurlardan biri olarak görülüyor.

10) T&C Tower

348m. yüksekliği ile dikkat çeken kule, Tayvan'da yer almaktadır. Tayvan'a gittiğinizde özellikle akşam saatlerinde, farklı mimarisiyle göz kamaştıran kulenin fotoğrafını çekebilmek için sıraya dizilmiş insanları görebilirsiniz.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

İhtişamlarıyla Büyüleyen Dünyanın En Yüksek 10 Binası!
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat