Blog

Mortgage Blog

Ataşehir Hakkında Bilmedikleriniz

Ataşehir Hakkında Bilmedikleriniz

İstanbul'a yaklaşırken Ataşehir'i görüyorsanız şehir merkezine özellikle de Kadıköy'e yaklaşıyorsunuz demektir. Son yıllarda gelişimini oldukça hızlandıran Ataşehir, birçok İstanbullu tarafından en yaşanılası ilçelerden biri olarak kabul ediliyor. Ev almak isteyenlere veya yatırım yapmak isteyenlere Ataşehir hakkında bilinmesi gerekenleri anlattık.

Yayalar ve Ataşehir

Ataşehir'de yaya olarak yaşamak elbette mümkün fakat ulaşım konusunda diğer semtler kadar kolay bir konumda olduğu söylenemez. Özellikle Batı Ataşehir'de yaşamayı düşünüyorsanız özel araç sahibi olmanızı öneriyoruz. Özel araçla Ataşehir her yere yakın bir ilçeyken toplu taşımayla zaman durum tam tersi şekilde seyredebiliyor. Fakat birkaç yıl içinde Ataşehir'e kadar uzanacak olan metro sayesinde yayaların Ataşehir'de yaşadıkları sıkıntılar da son bulacak. Yatırım yapmak istiyorsanız metro gelmeden bir ev seçmenizde ve bir an önce mortgage başvurusu yapmanızda fayda var. Böylece metro ile birlikte konut fiyatları artış göstermeden önce evinizi alabilirsiniz.

Sosyal Aktiviteler

Ataşehir'de sinema konusunda oldukça fazla seçenek bulunuyor. Alışveriş merkezleri ve sayısız restoran da aynı zamanda sosyal hayatınızı destekleyecek zenginlikte. Akşamları misafirlerinizi evde ağırlamak yerine birbirinden güzel Ataşehir mekanlarını da değerlendirebilirsiniz. Dünya ve Türk mutfağının en lezzetli yemeklerini yapan restoranlarla Ataşehir, vakit geçirebileceğiniz yerler açısından oldukça zengin bir ilçe.

Sakin, Huzurlu ve Güvenli

Ataşehir'de site hayatı yaşanıyor. Site hayatı da beraberinde birçok fayda getiriyor. Çocuklar için birçok oyun alanı, sitelerin bahçelerinde sosyalleşme imkanı ve güvenli alanlar sunuyor. Akşam saatlerinde gereksiz gürültülere maruz kalmayacağınız ve sessiz, huzurlu bir hayat süreceğiniz Ataşehir'in güvenlik açısından da diğer semtlere göre üstün olduğunu söyleyebiliriz.

Yatırımın Yeni Durağı

Ataşehir son yıllarda aynı zamanda iş merkezi haline gelen bir ilçe. İş merkezlerinin çoğalmasıyla, insanların Ataşehir'e taşınma isteği de artıyor. Gittikçe değer kazanacak olan Ataşehir'de bir ev almak istiyorsanız hemen mortgage başvurularını araştırıp ilçedeki emlak durumunu öğrenmeye başlamanızda fayda var. Araştırmalarınız sonucu mortgage uzmanınızla bir araya gelerek en uygun ödeme planıyla birlikte başvurunuzu gerçekleştirip İstanbul'da en hızlı gelişim gösteren ilçelerden birinde ev sahibi olabilirsiniz.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Ataşehir Hakkında Bilmedikleriniz
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat