Blog

Mortgage Blog

Konut Kredisi Kullanmak Avantajlı Mıdır?

Hayallerinizin Eşiğinde: Konut Kredisi Kullanmak Avantajlı Mıdır?

Hayallerinizin Eşiğinde: Konut Kredisi Kullanmak Avantajlı Mıdır?

Konfor, güvence, aidiyet, rahat bir gelecek… Sebep ne olursa olsun pek çoğumuz ‘başımızı sokacak bir evin’ hayalini kuruyoruz. Ev sahibi olmak sadece hayallerimizi süslemekle kalmıyor elbette. Geleceğe dönük yaptığımız, kendimizi ve hatta ailemizi güvence altına aldığımız yatırımların başında geliyor. Hal böyle olunca pek çok soruyu da beraberinde getiriyor: Yaşam tarzımıza, ihtiyaçlarımıza, kriterlerimize ve elbette bütçemize uyuyor mu? Bundan diyelim ki 10 yıl sonrasında neler getirecek? Tüm bu saydıklarımıza en uygun evi bulduktan sonra da sıra maddi planlamaya geliyor. Burada da karşımıza iki soru çıkıyor: Nakit mi, kredi mi? Nakit alma durumunda konut değerinin tamamını satıcıya ödeyerek tapu devir işlemlerini yaptırmak gerekiyor. Ancak pek çoğumuz için tüm birikimlerini bir seferde kullanmak mümkün olmuyor, pek çoğumuzun da yeterli birikimi olmuyor. Bu nedenle konut kredisi, bir diğer ifadeyle mortgage kullanmayı tercih ediyoruz. Peki başvurunuzu yapmadan önce konut kredisinin nakit alıma göre sağladığı avantajlara bir bakalım mı?

Hayallerinizin Eşiğinde

Borç sabit kalır

Krediyle ev satın almanın en büyük avantajını şöyle belirtebiliriz: Sadece yüzde 20’sini peşin ödeyerek satın aldığınız konutun kullanım hakkı size geçerken kalan yüzde 80’lik kısmını (ev bedelinin yüzde 80’ine kadar kredi verilebiliyor) taksitler halinde ödersiniz. Peki bunun yarattığı avantaj tam olarak nedir? Geri ödeyeceğiniz yüzde 80’lik kısımdaki borç sabitlenir. Yani faizler artsa dahi geri ödemeleriniz değişmez, tutar sabit kalır. Bir diğer fayda ise, ödenecek borç sabit iken (eşit taksitli ya da artan, azalan, ara ödemeli şekilde ödeme planı belirlenir) her sene ev değerlerinin artıyor olmasıdır. Yani kredi ödemeleri sabit iken, eviniz değer kazanmaya devam eder. Bir veriyle açıklayalım. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın verilerine göre; konut fiyat endeksi 2021 yılı haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,7 oranında arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre ise bu artış nominal olarak yüzde 29,2; reel olarak yüzde 9,9 oranında gerçekleşti.

Konut kredisi ile ev sahibi olmanız durumundaki en büyük avantajınız, ilk yıllar kiradan daha fazla taksit ödeseniz dahi, vadenin sonunda o konuta sahip olmanızdır. Burada krediniz, bir miktar fazla ödeme yapmanız durumunda evin mülkiyetini size geçiren bir kaldıraç etkisi yaratır.

Fırsat maliyeti olarak bakarsak, kirada oturmak ile kredi kullanarak ev almayı karşılaştıralım. Konut kredisi ile ev sahibi olmanız durumundaki en büyük avantajınız, ilk yıllar kiradan daha fazla taksit ödeseniz dahi, vadenin sonunda o konuta sahip olmanızdır. Burada krediniz, bir miktar fazla ödeme yapmanız durumunda evin mülkiyetini size geçiren bir kaldıraç etkisi yaratır.

İki senaryo

Bir örnek üzerinden gidelim… Bir kişinin İstanbul’da 400 bin TL tutarındaki bir evi almak istediğini varsayalım. Tamamını nakit ödeyerek satın almak amacıyla birikim yapmak isterse ve her ay 5 bin TL kenara koyarsa, tam 80 ay birikim yapmalıdır. Yani yaklaşık 6,5 yıl. Ancak bu arada her yıl konut fiyat endeksleri ortalama yüzde 29 artacağından, sürecin sonunda evin değeri 1,8 milyon lirayı bulacaktır.

Bir de konut kredisi senaryosuna bakalım… Aynı kişi evin değerinin yüzde 20’sini peşinat olarak ödeyip kalan yüzde 80’i için 320 bin TL’lik bir konut kredisi kullanacaktır. Böylece 10 yılda güncel faizlerle birlikte 5.500 TL taksitle ev sahibi olabilecektir. Ayrıca evinin değeri de her yıl ortalama yüzde 30 civarı değer kazanacak ve bu 10 yıllık vadenin sonunda 5 milyon TL’nin üzerine çıkacaktır. Bu geçen sürede ev alan kişi ödediği 80 bin TL’yi kaldıraç olarak kullanarak, kalan 320 bin TL’lik kısmın kazandığı değerden de faydalanmış olacaktır. Yani 80 bin lira nakit kullanarak, konutun 320 bin TL’lik kısmının 10 yılda 13 kat değer kazanmasından da faydalanılmış olacaktır. Ayrıca konut kredisi kullanırken sadece eşit taksitli ödeme planı üzerinden hesaplama yapmaktansa, farklı ödeme planları ile size daha uygun olan kredi seçeneklerini de değerlendirebilirsiniz.

Tüm bu veri ve bilgilerden sonra siz de hayalindeki eve sahip olmak isteyenlerdenseniz, Garanti BBVA Mortgage ürünleri hakkında bilgi almak için tıklayabilir veya 444 38 46 no’lu mortgage hattımıza ulaşabilirsiniz!

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Konut Kredisi Kullanmak Avantajlı Mıdır?
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat