Blog

Mortgage Blog

Enerji dostu evler

Enerji dostu evler

Bir evi enerji dostu yapan en önemli kriterlerin başında su ve ısı yalıtımının kaliteli olması geliyor.

Yeni bir ev alma sürecindeyseniz yalıtım konusunu önemsemeli ve yaklaşan soğuk havaları göz ardı etmemelisiniz. Oturduğunuz evin yalıtımı yoksa iyi bir mantolamayla enerji harcamalarınızı düşürebileceğinizi, böylelikle bütçenizi koruyabileceğinizi unutmayın.

Isı tasarrufu için

Yaşanılan bölgenin iklimine göre farklılık gösterse de ısı yalıtımının yaklaşık %70 enerji tasarrufu sağladığı bilinen bir gerçek. Yeni bir ev satın alırken evinizin ısı yalıtımının olup olmadığına dikkat ederek bütçenizi koruyabilirsiniz.

Öngörülemeyen masraflarla karşılaşmayın

Mortgage avantajlarından yararlanarak bütçenize uygun taksit seçenekleriyle kolayca ev sahibi olabilirsiniz. Isınma gideriniz için ödeyeceğiniz yüksek ücretler ise öngörülemeyen harcamalar olarak karşınıza çıkabilir. Sürpriz ek giderlerle karşılaşmamak için yeni evinize ısı ve su yalıtımı yapıldığından emin olun.

Sağlıklı alanlar

Evinizin odaları arasında ciddi sıcaklık farkı olması sağlık sorunlarına neden olabilir. İyi bir mantolamayla evinizin tüm bölgelerinin aynı oranda ısınmasını sağlayabilirsiniz. Bu şekilde hem odaların rutubet oranını hem de ısı farkını en aza indirebilir, evinizi çok daha sağlıklı bir yaşam alanına dönüştürebilirsiniz.

Az enerji çok tasarruf

Yaşadığınız ya da almayı düşündüğünüz evde su yalıtımının olması enerji verimliliğini artıran önemli bir etken. Su yalıtımı genellikle binaların nem oranını dengelemeye ve su miktarını azaltmaya yöneliktir. Çatılara yapılan su yalıtımıyla hem binanın ömrü uzar hem de ısı kaybının önüne geçilir. Binada su yalıtımı varsa kış aylarında daha az enerji ve bütçeyle ısınabileceğinizi, yaz aylarında bunaltıcı sıcaklardan daha az etkileneceğinizi ekleyelim.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Enerji dostu evler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat