Blog

Mortgage Blog

Evinizin Değerini Belirleyen Etmenler

Bu başlıkta hem konut kredisine başvurup ev alacaklar hem de kendi evini satışa çıkaracaklar için birçok önemli bilgi bulunuyor. Bu bilgiler sayesinde alacağınız evin gerçek değerinde olup olmadığını veya evinizi satarken nelere dikkat etmeniz gerektiğini öğrenecek, daha akıllı adımlar atacak, kredi başvurunuz veya evinizi satışa çıkarma konusunda daha rasyonel davranabileceksiniz.

Işık ve Ferahlık

Emlak dünyasında karanlığın hiçbir zaman değeri yoktur. Eğer evde küçük odalar varsa ve ışığın geçişi azalıyorsa, bazı duvarları kırdırmayı düşünebilirsiniz. Oda birleştirmek oda sayısını düşürecek diye düşünmek yerine ışığa odaklanmanızda ve evinizin aydınlığını düşünmenizde fayda var. Ayrıca kendinizi ele alarak düşünebilirsiniz. Küçük ve karanlık odaları mı tercih edersiniz yoksa aydınlık, ferah tek bir odayı mı?

Dış görünüş

Dışarıdan beğenmediğiniz bir evin içine girip bakmazsınız. Bunu kendi evinizi satışa çıkarırken göz önünde bulundurarak bir değer biçmenizde fayda var. Elbette önemli olan iç güzelliği ama eve olan güveni ilk başta sağlayacak olan etmen elbette dışarıdan görünüşüdür. Mantolama, boya, camların ve balkonların düzeni gibi işlemler için apartman yönetimiyle iletişime geçip, gerekli adımları attıktan sonra evinizi satışa çıkarmanızda fayda var.

Temiz, yeni boyanmış duvarlar

Alacağınız veya satacağınız evin değerini belirleyen en önemli etmenlerin başında duvarlar geliyor. Temiz ve yeni boyanan duvarlar evi hem daha geniş hem de daha yeni bir görüntüye kavuşturuyor. Ev sahibiyseniz ve satmayı düşünüyorsanız mutlaka duvarları satışa çıkarmadan önce boyatmanız gerekiyor. Bu masraftan kaçındığınız zaman, evinizin fiyatında indirim yapmanız gerekiyor. Ev alırken de eğer duvarları eski boya ile duran bir eve bakıyorsanız, evin değeri konusunda pazarlığa gidebilirsiniz.

Yerler

Laminat, mermer veya seramik fark etmez. Ev alırken veya satarken yerlerin temiz ve hasarsız olması gerekiyor.  Kırılmış veya çizilmiş parkeler, evlerin değerini büyük ölçüde düşürüyor.

Banyo ve mutfak

Diğer tüm etmenler gibi banyo ve mutfağın kullanışlı ve temiz olması da evin değerini büyük ölçüde etkiliyor. Banyo ve mutfağın kullanışlı olması için öncelikle temiz ve eksiksiz olması gerekiyor. Doğru mimari, dolaplar, duşakabin, tesisat gibi etmenler hem banyo hem de mutfaklar için oldukça önemli.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Evinizin Değerini Belirleyen Etmenler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat