Blog

Mortgage Blog

2017 İkinci Çeyrek İstanbul, İzmir, Ankara Ofis Kira Endeksleri

2017 İkinci Çeyrek İstanbul, İzmir, Ankara Ofis Kira Endeksleri

Reidin'dan alınan verilere göre, İstanbul geneli 2017 ofis kira değerleri ikinci çeyrek dönem verilerinde, üst fiyat segmentinde yüzde 0.22, alt fiyat segmentinde ise yüzde 0.50 oranında azalma gözlendi.

Anadolu Yakası'nda kira değeri en yüksek olan ofisler Ataşehir'de!

İstanbul'da ofislerin yoğunlukla bulunduğu bölgelerde, 2017 ikinci çeyrek döneminde hesaplanan metrekare kira değerleri göz önüne alındığında, Anadolu Yakası'nda üst fiyat segmentinde metrekare değerlerine göre 28.22 dolar, alt fiyat segmentinde 18.86 dolar ile en yüksek kira değerine sahip bölge Ataşehir Ofis Bölgesi oldu. En düşük kira gelirine sahip bölge ise Kurtköy olarak dikkat çekti. Kurtköy'de ofislerin metrekaresi, üst fiyat segmentinde 11.96 dolar, alt fiyat segmentinde ise 4.26 dolar olarak belirlendi.

Avrupa Yakası'nda üst segment ofislerin metrekare değeri 34.37 dolar

Beşiktaş, Kağıthane, Şişli bölgelerini içeren ofis binalarını kapsayan İstanbul Merkezi İş Alanı (MİA) üst fiyat segmenti metrekare değeri 34.37 dolar, alt fiyat segmenti ise 18.73 dolar olarak ölçüldü. Avrupa Yakası'nda MİA dışındaki ofis bölgelerine bakıldığında Maslak Ofis Bölgesi, üst fiyat segmentinde metrekare değerlerine göre 29.93 dolar, alt fiyat segmentinde ise 20.48 dolar ile en yüksek kira değerine sahip bölge oldu.

Avrupa Yakası'nda kira değeri en düşük ofis bölgesi Beylikdüzü ve Esenyurt!

Avrupa Yakası Maslak Ofis Bölgesi, 7.04 dolar ile üst fiyat segmentinde metrekare değerine göre en düşük kira gelirine sahip bölge olurken. alt fiyat segmentinde kira değeri en düşük bölge 5.86 dolar ile Beylikdüzü-Esenyurt ofis bölgesi oldu.

Ankara'da Üst Segment Ofis Fiyatlarında Yüzde 1.10 Oranında Artış Yaşandı!

Ofis Kira Endeksi'ne göre, Öveçler, Çankaya, Yenimahalle ve Beştepe bölgelerini içeren Ankara Merkezi İş Alanı ofis kira değerlerinde bir önceki çeyrek dönem verilerine göre üst segmentte yüzde 1.10 artış, alt segmentte ise yüzde 0.19 oranında azalış gözlendi.

Bayraklı ve Bornova'da Alt Segment Ofis Kira Değerinde Yüzde 0.58 Oranında Azalış!

İzmir'de Bayraklı ve Bornova bölgelerini içeren İzmir Merkezi İş Alanı ofis kira değerlerinde bir önceki çeyrek dönem verilerine göre üst segmentte yüzde 0.28 artış yaşanırken, alt segmentte yüzde 0.58 oranında azalış dikkat çekti.

İzmir Merkezi İş Alanı ofis binalarının doluluk oranı bir önceki çeyrek döneme göre yüzde 5.07 artarak yüzde 80.84 oldu. İzmir İkincil Ofis Bölgesi olarak belirlenen Konak Ofis Bölgesi'nde ise üst segmentte yüzde 2.61 oranında alt segmentte ise yüzde 2.45 oranında azalma yaşandı. Konak Ofis Bölgesi'nde ofis binalarının doluluk oranı bir önceki çeyrek döneme göre yüzde 3.42 artarak yüzde 98.07 oldu.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

2017 İkinci Çeyrek İstanbul, İzmir, Ankara Ofis Kira Endeksleri
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat