Blog

Mortgage Blog

Konut Kredisi Kaç Günde Sonuçlanır?

Konut Kredisi Kaç Günde Sonuçlanır?

Ev alma hayaliniz için acele ediyorsanız Garanti BBVA Mortgage, konut kredisi için gereken inceleme ve işlemleri en kısa sürede sonuçlandırıp, hayalinize hızlıca kavuşmanızı sağlıyor.

Ev almak isteyen kişilere büyük bir kolaylık sağlayan konut kredisi desteği, birçok avantajı da beraberinde getiriyor. Aynı zamanda konut kredisi işlemlerinin oldukça hızlı sonuçlanması, konut sahibi olmak isteyen kişiler için büyük bir önem arz ediyor.

Konut kredisi kaç günde sonuçlanır sorusunun yanıtı bankadan bankaya değişkenlik göstermektedir. Çoğu banka için konut kredisi kaç günde sonuçlanır sorusunun yanıtı, 3-10 gün arasındadır. . Konut kredisi işlemlerinin ilk adımı ön onay süreci olarak bilinmektedir. Bu süreçte, konut kredisi başvuru talebi tercih edilen bankaya göre internet sayfası üzerinden veya ilgili şubeden gerçekleştirilebilmektedir.  Ön onay süreci kişinin kredi notunun hesaplanmasını içermektedir. Bu süreçte, kişinin aylık gelir tablosundan geçmiş ödemelerine kadar banka tarafından birçok konu detaylı bir incelemeye tabi tutulmakta ve kişinin risk profili oluşturulmaktadır. Kredi notunun belirlenmesi halinde ön onay süreci tamamlanmış olur.

Ön onay sürecini, ekspertiz süreci takip edecektir. Ekspertiz sürecinin anlamı, sahibi olmak istediğiniz konutun krediye konu olacak değerinin belirlenmesidir. Bankaların anlaşmalı olduğu SPK lisansına sahip eksperler, taşınmaz mal ile ilgili olarak gerekli analizleri yapmakla sorumludur. Bu tespitler, gayrimenkulün yaşı, lokasyonu, fiziki ve teknik alt yapısı ve binanın teminat altına alınması için engel bir durum olup olmadığını kontrol etmeyi içerir. Ekspertiz raporunun  hazırlanması ve bankaya teslim edilmesi için en az 2 iş günü geçmesi gerekmektedir.  

Konut kredisi işlemleri dahilinde son aşama ise ön onay ve ekspertiz sürecinin ardından kredi talebinin yasal olarak onaylanmasını içermektedir. Bu süreçte gerekli sözleşmeler  ve ipotek işlemleri başlar. Bu konuda bilinmesi gereken önemli nokta, bankanın verdiği kredi tutarı, konutun  ekspertiz değerinin maksimum yüzde 80'e kadar olabilir.  Konut kredisi tapu işlemleri için gayrimenkul sahibinin tapu müdürlüklerine başvurması gerekmektedir. Tapu harçlarının yatırılması sonrasında satış işlemleri gerçekleşmiş olur.

Konut kredisi kaç gün sürer sorusunu cevaplandırmak için hazırladığımız bu yazımızla konut kredisi talebinde bulunarak siz de en kısa sürede hayalinizdeki konutun sahibi olabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey ise Garanti BBVA Mortgage'ın müşterilerine sunduğu konut kredisi avantajlarından faydalanmak için Garantimortgage.com'dan konut kredisi başvuru formunu doldurmak, 444 33 46 hattını aramak veya  Garanti BBVA şubelerini ziyaret etmek.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Konut Kredisi Kaç Günde Sonuçlanır?
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat