Blog

Mortgage Blog

Ev Kredisi En Fazla Kaç Ay Olur?

Ev Kredisi En Fazla Kaç Ay Olur?

Ev kredisi en fazla kaç ay olur sorusuna verilecek yanıt, bankacılık dilinde vade olarak tanımlanmaktadır. En basit tanımıyla vade, kredi ödemelerinizin kaç ay süreceğini ifade etmektedir. Müşterilerine konut kredisi sağlayan bankaların, vade konusunda birbirinden farklı uygulamaları olsa da konut kredisi almak isteyen kişilerin kullanabilecekleri maksimum kredi vadesi bankadan bankaya değişiklik göstermekle birlikte, maksimum 240 ay olarak sunulmaktadır.

Ev sahibi olmak isteyen ancak yeterli miktarda nakit parası bulunmayan kişiler, konut kredisi kullanarak uzun vadede düşük faiz oranları ile bu isteğini gerçekleştirebiliyor. Konut kredisi başvurusunda bulunacak kişilerin bütçesi için esnek ödeme planları sunan bankaları tercih etmesi gibi bankanın sunduğu vade seçeneklerini de göz önünde bulundurmak oldukça önemli bir husustur. Konut kredisi vadeleri konusunda seçim yapacak olan kişilerin genellikle üzerinde en sık düşündüğü konu, kredi faiz oranıdır. Ancak burada bahsi geçen faiz oranları vadeye göre değişiklik gösterebilmektedir. 240 aya kadar çıkan vadelerde, 120 aya göre daha fazla faiz ödemesi gündeme gelebilmektedir.

Bu durum vade süresi arttıkça, ödeyeceğiniz faiz tutarının da artabileceği anlamına gelmektedir. Sunulan vade seçeneklerini bütçenize en uygun gelecek şekilde belirlemeniz ve kredi faiz oranını da göz ardı etmemeniz halinde bütçenizi zorlama riskiniz azalacaktır. Karar verme sürecinizde bankaların hem vade hem de faiz oranlarını dikkate alarak karşılaştırma yapmak ve esnek ödeme planlarını dikkate almak işinizi oldukça kolaylaştıracaktır.

Siz de aylık gelirinize uygun ödeme planları ve vade seçenekleri ile en yakın Garanti BBVA şubesini ziyaret edebilir, 444 EVİM (444 3846)'yı arayabilir ya da buraya tıklayarak başvuru talebinizi bırakabilirsiniz.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Ev Kredisi En Fazla Kaç Ay Olur?
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat