Blog

Mortgage Blog

Konut Kredisi Avantajları

Konut Kredisi Avantajları

Özellikle kira ödemenin zorluğunu yaşan kişiler için Garanti BBVA Mortgage'ın sunduğu kişiye özel kredi seçenekleri ile konut kredisi avantajlarını değerlendirmenin tam zamanı!

Konut kredisi, adından da anlaşılacağı gibi sahibi olmak istediğiniz konutun teminat altına alınarak bankalar tarafından finanse edilmesidir.

Konut kredisi avantajlarından bahsetmek,  konut kredisi ödemenin ve kirada oturmanın arasındaki farklılıkların bilinmesi ile mümkün olacaktır. Konut kredisi bankanın, yasaların ve hukukun denetimindeyken, kira da ev sahibinin inisiyatifi önemli bir rol oynamaktadır. Bu noktada, özellikle aydan aya veya geçen her yıl zam olarak geri dönen konut kiraları, kişilerin bütçelerini zorlamaktadır.

Kredi kullanarak ev almanın yarattığı çekinceler olabilir. Ancak, düzenli bir geliriniz varsa konut kredisi avantajlarından yararlanmanız için önünüzde herhangi bir engel yoktur. Ayrıca bankadan bankaya değişmekle birlikte kredilerinizi uzun vadelerde ödemek, bütçenizi rahatlatabilir. Konut kredisi avantajlarından en önemlisi, kredilerin yine alınan bankaya bağlı olarak müşterinin isteklerine göre çeşitlenmesidir. Bu durumda kişi tarafından seçilen esnek ödeme planları ile kiranın yükünü geride bırakabilirsiniz. Sabit ödemeler, artan veya azalan ödemeler gibi birçok farklı konut kredisi ürünü ile esasında kredi tutarınızı kendiniz belirlemiş olursunuz.

Kirada oturduğunuz bir evin sizin için güvence teşkil etmesini beklemek zordur. Binanın fiziki yapısı, çevresi veya ev sahibinin kararı her an sizi olumsuz sonuçlara sürükleyebilir. Fakat konut kredisi ile kendi evinizi alacağınız noktada, tüm kararları kendiniz vererek içinize en çok sinen eve sahip olabilirsiniz. Ayrıca peşinat tutarının ardından kalan tutar, kişinin seçebileceği ödeme planları ile kira öder gibi ödeme imkânı sunmaktadır.  

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Konut Kredisi Avantajları
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat