Blog

Mortgage Blog

Ev Kredisi Kimlere Verilir

Ev Kredisi Kimlere Verilir

Konut kredisi hakkında sıkça sorulardan biri olan konut kredisinin kimlere verildiği ve hangi etmenlerin konut kredisinde belirleyici olduğunu bu yazımızla birlikte öğrenebileceksiniz. Ev sahibi olma hayalinizi gerçekleştirmek için en doğru adres olan Garanti BBVA Mortgage, kişiye özel konut kredisi seçenekleri ile tüm isteklerinize yanıt veriyor.

Konut kredisi almaya karar verenler için "Bana kredi çıkar mı?" sorusu, zihinlerde büyük bir yer kaplamaktadır. Ev kredisi kimlere verilir sorusunu yanıtlamak için bankalar birden fazla değişkeni inceler. Bu değişkenler, mevcut gelir, geçmiş kredi ve kredi kartı borçları olarak sıralanabilir. Geçmiş borçların düzenli olarak ödenmiş olması ve kalan herhangi bir borcun bulunmaması kredi notunu yükseltecektir. Belirtilen değişkenler, kişinin kredi skorunu belirlerken bankalar, kredi skoru başka bir deyişle kredi notu üzerinden kişinin kredi alıp alamayacağına kanaat getirirler.

Burada önemli olan husus, her bankanın kredi değerlendirmesinin farklı olduğudur. Bir diğer önemli nokta, sahibi olmak istediğiniz taşınmaz malın ekspertiz değerinin yani kredi çekebileceğiniz değerin belirlenmesidir. Belirlenen ekspertiz değerinin %80'i kadar konut kredisi kullanılabilmektedir.  Kira, maaş gibi tüm gelirlerin toplamı kişinin düzenli gelir tablosunu oluşturmaktadır. Düzenli gelir ise ne kadar mortgage desteği alınabileceğini ilk belirleyen unsurlardandır.

Ev kredisi kimlere verilir sorusu özelinde belirtilmesi gereken diğer durum ise, kredi peşinat tutarıdır. Kredi almak isteyen kişi, evin gerçek değerinin yüzde yirmisi oranında bir tutara sahip olmak durumundadır.  Bu durumda önemli olan, gelirinize uygun bir ev ve uygun bir lokasyon seçmekten geçer. Çünkü kişinin gelir seviyesinin üzerinde çıkan ekspertiz raporları peşinat tutarı ve aylık kredi ödemelerinde kişiye zorluk çıkarabilmektedir.

Ek olarak, bankadan bankaya değişmekle birlikte konutlar için birtakım sigortalar da zorunlu tutulabilmektedir.  Konut kredisi; Türkiye'de ikamet şartına bakılmaksızın 18 – 70 yaş aralığında olan kişilerce kullanılabilir.

Ev kredisi kimlere verilir sorusunu, alanında Garanti BBVA Mortgage'ın müşterilerine sunduğu konut kredisi desteği ile cevaplandırabilir, en yakın Garanti BBVA şubesine uğrayarak ya da 444 EVİM'i (444 3846) arayarak kredi hakkındaki tüm sorularınızın yanıtlarına hızlıca ulaşabilirsiniz.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Ev Kredisi Kimlere Verilir
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat