Blog

Mortgage Blog

Garantili kentsel dönüşüm

Garantili kentsel dönüşüm

Kentsel dönüşümle ömrünü tamamlayan yapılar yeniden canlanıyor! Dönüşüm projeleriyle yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Neden kentsel dönüşüm?

Kentsel dönüşümü hayalinizdeki eve kavuşmak için bir basamak olarak kullanabilirsiniz. Kentsel dönüşümle yepyeni ve güvenli bir eve sahip olabilirsiniz. Yapılan tetkikler İstanbul'da olası bir depremde yaklaşık 600 bin binanın hasar göreceğini gösteriyor. Kentsel dönüşümün getirdiği en büyük artılardan biri de bu sayıyı oldukça azaltacak olması. Kentsel dönüşümle kullanım ömrünü tamamlayan, hasarlı veya riskli binaların yerini depreme dayanaklı, yüksek yaşam standardı sunan modern binalar alıyor.

Şartları neler?

2012'de Kentsel Dönüşüm Kanunu'nun yasalaşmasından bu yana 25 binin üzerinde bina kanunun getirdiği avantajlardan yararlandı. Kanunda, riskli bina tespit raporunun hazırlanabilmesi için binanın mülk sahiplerinden birinin başvurusu yeterli olduğu belirtildi. Binanız gerekli şartları taşıyorsa siz de kentsel dönüşüm imkanlarından faydalanabilir ve başvuru sonrasında çok uygun şartlarla kredi kullanabilir, kira ve taşınma yardımı alabilir, tüm belediye ve noter masraflarından muaf olup KDV indiriminden yararlanabilirsiniz. Üstelik konutun iskânlı, kat irtifaklı, arsa tapulu ya da gecekondu olması, yasadan yararlanmak için bir engel değil.

Özel destek

Garanti BBVA Mortgage olarak ister mülk sahibi ister konut üreticisi olun kentsel dönüşümle ilgili ihtiyaç duyduğunuz tüm desteği vermeye hazırız. Süreçle ilgili ayrıntılı bilgi almak isterseniz Garanti BBVA Şubelerine uğrayabilir ya da size hızla ulaşabilmemiz için iletişim formunu doldurabilirsiniz. Aynı zamanda size özel çözümler sunduğumuz "444 0 332 - Kentsel Dönüşüm Hattı"nı arayarak da kentsel dönüşüm süreci, risk tespitleri, yenileme işlemleriyle ilgili anlaşmalar ve Garanti BBVA Mortgage desteğiyle ilgili ihtiyaç duyduğunuz bilgileri edinebilirsiniz.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Garantili kentsel dönüşüm
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat