Blog

Mortgage Blog

Her Yere Ulaşımın En Rahat Olduğu Semtler

Her Yere Ulaşımın En Rahat Olduğu Semtler

İş, okul ve sosyal hayata yakın bir ev sahibi olmak, hayatınızda sahip olabileceğiniz en büyük kolaylıkların başında geliyor. Eğer üçünün de ortasında bir ev bulamıyorsanız, o zaman tercih etmeniz gereken semtin, her yere ulaşımı kolay olan bir semt olması yapacağınız en akıllıca şey olacak. Bu konuda size yardımcı olmak adına İstanbul'da her yere ulaşımın en rahat olduğu semtleri yazdık.

1- Bostancı

Bostancı'da yaşamanın en güzel avantajlarından biri elbette sahip olduğu sahili ve huzurlu ortamı ama aynı zamanda her yere kolay ulaşım sağlaması da ev almak için harika bir semt olarak Bostancı'yı öne çıkarıyor. Deniz otobüsleri, ada vapurları, kıtalararası seyahat eden sarı dolmuşları ve metro hattıyla Bostancı'dan İstanbul'un herhangi bir yerine gitmek için yüzlerce farklı seçeneğiniz bulunuyor.

2- Üsküdar

Hem Marmaray durağı hem de Avrupa Yakası'na olan motor seferleriyle Üsküdar, ulaşımın merkezi olarak anabileceğimiz bir İstanbul semti. Üstelik sabahları sahilde kahvaltı, birbirinden eğlenceli kafeleri ve Kız Kulesi manzarasıyla Üsküdar, İstanbul'un küçültülmüş hali diyebiliriz çünkü birçok simgesini bir arada barındırıyor.

3- Beşiktaş

Avrupa Yakası'nın Üsküdar'ı olarak Beşiktaş'ı ele alabiliriz. Taksime olan yakınlığı ve Bostancı'da olduğu gibi deniz seferlerinin sıklığı Beşiktaş'ı ulaşım açısından oldukça zengin bir hale getiriyor. Eğer Avrupa Yakası'nda çalışıyor ve orada yaşamak istiyorsanız, ilk ev bakacağınız yerin Beşiktaş olmasını öneririz.

4- Şişli

Eğer şehir hayatının tam ortasında olmak ve aynı zamanda da birçok noktaya kolay ulaşım sağlamak istiyorsanız Şişli en harika semtlerden biri. Özellikle Avrupa Yakası'nda çalışan insanlar için, ulaşım sırasında kaybedeceğiniz zamanı en aza indiren Şişli'de birbirinden güzel ev seçenekleri de bulunuyor.

5-  Kadıköy

Üsküdar'ın Marmaray durağı varsa, Kadıköy'ün de koskoca Söğütlüçeşme metrobüs durağı var. Aynı zamanda Avrupa Yakası'nın birçok durağına vapur seferi de Kadıköy'de yaşayanlar için oldukça rahatlatıcı bir unsur. İstediğiniz an karşıya geçebileceğiniz Kadıköy'de yaşamanın tadı aynı zamanda gençliğin ve hareketin getirdiği renkle daha da keyifli bir hale geliyor. Kadıköy'den Anadolu Yakası'nın diğer semtlerine ulaşmak için metroyu kullanabilirsiniz. Karşıya geçmek için de marmaraya giden metro hattı işinizi kolaylaştıracaktır.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Her Yere Ulaşımın En Rahat Olduğu Semtler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat