Blog

Mortgage Blog

Kış Aylarında Taşınacaklara Öneriler

Kış Aylarında Taşınacaklara Öneriler

Kış aylarında taşınmanın, yaz aylarına göre biraz daha zor olduğu bilinen bir gerçek ama siz ne kadar planlı hareket ederseniz, o kadar sorunsuz bir şekilde kış aylarında da yeni evinize taşınabilirsiniz. Planlı hareket ettiğiniz sürece hava şartları taşınma sürecinizi olumsuz etkilemeyecektir. İşte kış aylarında taşınacaklara birçok açıdan yardımcı olacak öneriler.

Eşyaların korunması

Evden eve nakliyat firması seçerken dikkat etmeniz gereken birçok konu bulunuyor. Nakliye firması seçerken referanslı hareket etmeye özen gösterin. Daha önce akrabalarınızın veya arkadaşlarınızın kullandığı ve memnun kaldığı bir nakliye firması, sorunsuz taşınmanızı sağlayacaktır. Ayrıca kış aylarında yaşanacak beklenmedik hava şartları için eşyalarınızı nasıl bir korumaya aldıklarını sorun. Özel bir streç ile eşyalarınızı sarmalarını rica edin. Böylece yağışlar taşınmanızı olumsuz etkilemeyecektir.

Erken kararan hava

Kış aylarında taşınırken gün ışığından doğru yararlanmak için oldukça erken bir saatte harekete geçmenizde fayda var. Sabah erken saatlerde taşınma işlemlerini tamamlayın. Böylece gün ışığından faydalanarak eşyalarınız daha kolay taşınır ve siz de rahatça yerleştirebilirsiniz.

Elektrik, su ve doğalgaz

Eski evinizden ayrılmadan elektrik, su ve doğalgazı kapattırmamalısınız. Böylece son gecenizde donma tehlikesini atlatır, karanlıkta kalmaz ve dilediğiniz kadar suya sahip olabilirsiniz. Aynı şekilde taşınacağınız evin de doğalgaz, elektrik ve su gibi ihtiyaçlarını taşınmadan bir gün önce açılacak şekilde planlayın. Bu sayede evinize taşındığınız ilk günde hiçbir eksiklik veya zorluk yaşamazsınız.

Bir B planı yapın

Kış aylarında havanın ne gibi sürprizler yapacağı belli olmaz. Her ihtimale karşı bir B planına ihtiyacınız var. Özellikle çocuklu aileler için ikinci bir plan çok işe yarayabilir. Yolların kapanması, kar fırtınası veya aşırı rüzgar gibi birçok olumsuz hava şartına karşı, nakliye firmanızla tüm detayları konuşup, belirleyici olmanızda ve yedek plan konusunda nakliye firmasından da yardım almanızda fayda var.

Sıcak içecekler hazırlayın

Hem nakliye firması hem de sizin için sıcak içeceklerin yardımı büyük olacaktır. Soğuk havada içinizi ısıtacak seçenekler için termos, su ısıtıcı ve kahve, çay gibi içecekler hem enerji verirler hem de sıcak kalmanızı sağlarlar.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Kış Aylarında Taşınacaklara Öneriler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat