Blog

Mortgage Blog

Düşen Faiz Oranlarının Yıllık Maliyetlere Etkisi

Düşen Faiz Oranlarının Yıllık Maliyetlere Etkisi

Konut kredisi başvurusunda plan yaparken belirleyici etmenler, masraflar ve faiz oranlarıdır. Kredinizin onaylanma süreci ise birikim kapasitenize ve almak istediğiniz kredinin miktarına bağlıdır. Şimdi arkanıza yaslanın ve rahatlayın, çünkü finans planı oluşturup yatırım hayallerinizi gerçekleştirmek sandığınızdan daha kolay bir hale geldi. Üstelik düşen faiz oranlarının yıllık maliyetlere etkileri de mortgage başvurunuzu planladığınızdan daha erken yapmanızı sağlayabilir. Garanti BBVA Mortgage, birçok ödeme seçeneği ve uygun faiz oranlarıyla hayalinizdeki eve kavuşmak için doğru ve güvenilir bir adres. Üstelik konut kredisi araçlarını kullanarak yapacağınız finans ve bütçe planları, geleceğe dair hedeflerinizde yolunuzu belirlemenizi sağlar.

Birikim Oranı

Faiz oranı ile birlikte talep edilen birikim oranları da düştü. Geçtiğimiz yıllarda, almak istediğiniz evin %25 oranında birikim yapmış olmanız gerekiyordu. Fakat artık bu oran %20'ye düştü. Almak istediğiniz evin %20 miktarını biriktirmiş olmanız ve yeterli kredi notuna sahip olmanız, mortgage ile ev sahibi olmak için yeterli.

Konut kredisi faiz oranları

Konut kredisi başvurusu yaparken elinizdeki birikimden sonra en önemli detay, kredi faiz oranlarıdır. Eğer aklınızda bir ev varsa hemen yıllık maliyet hesaplama aracına tıklayarak miktarı öğrenebilirsiniz. Sadece bilgi almak istiyorsanız ve vade farklarını merak ediyorsanız da aşağıdaki faiz oranlarıyla karşılaşacaksınız. Ayrıca faiz oranları ev değiştirme, yeni ev alma veya yurt dışında yaşarken Türkiye'den ev alma gibi durumlarda farklılık gösteriyor. Bunun için faiz oranları sayfasında detaylı  ve güncel bilgiye ulaşabilirsiniz.

Diğer Hesaplama Araçları

Kredi faizlerinin yıllık maliyetlere etkilerini hesaplayabileceğiniz gibi ödeme seçeneğinizin ne tür etkileri olacağını, konut kredisinin aylık taksitlerini, alabileceğiniz kredi miktarını ve ödeme planınızı değiştirdiğiniz zaman ne gibi bir farkla karşılaşacağınızı görebilirsiniz. Tek yapmanız gereken Garanti BBVA Mortgage'ın hesaplama araçlarına tıklamak.

Düşük Riskli Yatırım: Mortgage

Konut kredisi ile sahip olacağınız evin değeri her yıl artacaktır. Bu artış her ne kadar tüm piyasada yaşansa da sizin için sürekli olarak değer kazanan bir yatırım olduğu gerçeğini değiştirmez. Geleceğinizi güvence altına almak için konut kredisi planlaması yapıyorsanız Garanti BBVA Mortgage'ın hesaplama araçlarından faydalanarak kolayca finans planınızı oluşturabilirsiniz.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Düşen Faiz Oranlarının Yıllık Maliyetlere Etkisi
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat