Blog

Mortgage Blog

Evinize Soğuk Hava Girmemesi İçin Yapabilecekleriniz

Evinize Soğuk Hava Girmemesi İçin Yapabilecekleriniz

Kış aylarında evinizin soğuk olması, daha fazla enerji harcamanıza ve bir türlü ısınamamanıza neden olur. Hem ısınmak için masraflarınız artar hem de daha fazla enerji harcayarak doğaya zarar verebilirsiniz. Bu yüzden soğuk kış aylarında fazla enerji tüketmemek ve içeriyi sıcak tutmak için yapabileceklerinizi anlattık. Evinize giren soğukla bu sayede baş edebilirsiniz.

Pencere Kenarlarını Silikonlayın

Basitçe yapabileceğiniz bu işlem için almanız gerekenler bir silikon tabancası ve yeterli miktarda silikon. Evlere en çok pencere kenarlarından soğuk girer. Bu yüzden her yıl pencere kenarlarınızı iyice kapatmanızda fayda var. Bu işlem size büyük miktarda enerji tasarrufu sağlayacaktır.

Güneş Varsa Perdelerinizi Açın

Ne kadar soğuk olursa olsun, güneş çıktığı zamanlarda camlarınızı açın. Güneş, evde doğal bir ısının oluşmasını sağlayacaktır.

Karanlıkta Perdelerinizi Kapatın

Evinize giren güneş ışığı, hava karardıktan sonra dışarı kaçmanın yollarını arar. Karanlık olduğu zaman perdeleri kapatarak ısının içeride kalmasını sağlayabilirsiniz.

Pelüş veya Kalın Kilimler Alın

Eviniz kaçıncı katta olursa olsun, zemin soğuğu çeker ve evin ısısını düşürür. İnce halı ve kilimler de eve giren soğuğu engellemek konusunda pek başarılı sayılmaz. Bu yüzden kalın, tüylü, pelüş halılar alarak yerden yükselen soğuğun evi etkilemesine veya ayaklarınıza tesir etmesine engel olabilirsiniz.

İzolasyonu Arttırın

İzolasyon evin değerini arttırdığı  gibi soğuk havayı dışarıda, sıcak havayı içeride tutar ve evinizin soğumasını engeller. Ne kadar kaliteli izolasyon yaptırırsanız o kadar sıcak kalan ve düşük enerji harcamanızı sağlayan bir eviniz olur.

Kombiyi Hep Açık Bırakın

Üşüdüğünüz zaman kombiyi açmak ve ev ısınınca kombiyi kapatmak hem daha fazla enerji harcamanıza hem de evin sürekli olarak ısı değiştirmesine neden olur. Bu yüzden yapmanız gereken en doğru şey, kombiyi düşük ayarda açıp sürekli açık tutmanızdır. Bu durumda kombi, açıp kapatırken harcayacağı enerjiden çok daha azını kullanarak evinizdeki sıcaklığı sabit tutabilir.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Evinize Soğuk Hava Girmemesi İçin Yapabilecekleriniz
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat