Blog

Mortgage Blog

Galata'da Yaşam Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Galata'da Yaşam Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nin sonunda, Galata Kulesi ve etrafında yer alan bölgeye Galata denir. İstanbul tarihinin en eski yerleşim bölgelerinden biri olan Galata, günümüzde kültür ve sanat merkezi olduğu kadar turistlerin de uğrak noktalarından biridir. Biz de Galata'da yaşamın size uygun olup olmadığını anlayabilmeniz için bu semti anlatmaya çalıştık.

Galata Kulesi

İstanbul'un en önemli simgelerinden biri olan Galata Kulesi, bölgenin turist çekmesinde büyük rol oynuyor. Elbette Asmalı Mescit, İstiklal Caddesi, Karaköy ve Fındıklı gibi semtlere yakınlığı da Galata'nın genel olarak işlek bir yer olmasında etkili. Eğer bu canlılığa, harekete ve yoğun eğlencelere ayak uydurabilecek bir yapınız varsa Galata'da mutlu ve rahat bir şekilde yaşayabilirsiniz.

Şirin ve Küçük Evler

Galata'da evlerin çoğu eski Rum evlerinin mimari özelliklerini taşıyor. Ayrıca Yunan, Fransız gibi birçok farklı ülkeden mimarın eserleri de Galata'da evlere hayat veriyor. Yüksek tavanlı ve geniş avlulu ferah evlerle küçük ve şirin daireler iç içe. Eski tip binalarda genellikle çocuklu ve daha geniş aileler yaşarken küçük daireler de yeni evli çiftler ya da yalnız yaşayanlar tarafından tercih ediliyor.

Ulaşım

Galata'da yaşarken şehirle bağlantı kurabileceğiniz birçok ulaşım seçeneği bulunuyor. Bunların başında da metro geliyor. Şişhane Metro İstasyonu'nu kullanarak şehrin birçok bölgesine metroyla ulaşabilir, gereken aktarmalarla neredeyse tüm yolculuğunuzu yer altından tamamlayabilirsiniz. Ayrıca yürüyüş mesafesindeki Karaköy İskelesi, deniz ulaşımı için kullanabileceğiniz bir seçenek.

Kültür

Galata'da yaşamak demek kültür ve sanat hayatının göbeğinde yaşamak demektir. Sergiler, el yapımı malzemeler satan mağazalar, etkinlik mekanları, konserler, alternatif akımlarla ilgili tüm kültürel detaylar, Galata ve etrafında yaşanıyor ve gelişiyor. Kültür ve sanatı en iyi deneyimleyebileceğiniz yerlerden biri de Galata'dır.

Tarih

Galata kültürel bir merkez olduğu kadar, İstanbul'da tarihi yapısını da koruyan az sayıdaki semtlerden biri. Her sokağında ve binasında tarihten hikayeler barındıran semtte, her adımınızda kendinizi tarihe bir adım daha yaklaşmış hissedeceksiniz. İmparatorluklara başkentlik yapmış İstanbul'un merkezinde yer alan bir semtten de bundan başkası beklenemezdi.
BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Galata'da Yaşam Hakkında Bilmeniz Gerekenler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat