Blog

Mortgage Blog

İlk Kez Ev Alacaklar Devlet Desteği İçin Bankalara Başvuruyor

İlk Kez Ev Alacaklar Devlet Desteği İçin Bankalara Başvuruyor

Konut sahibi olmak isteyenlere, konut hesabı açtırması ve 3 yıl süresince çıkmaması dahilinde 15 bin liraya kadar devlet desteği veriliyor.

İlk ve tek konut satın alımlarına destek olmak isteyenler için atılan bu büyük adım hak ediş süresinin tespitine, birikim yapılan süreye ve ödeme planlarına göre değişiklik gösteriyor. Devlet katkı oranı ve azami tutarın değişmesiyle birlikte ilk defa ev alacak kişilerin yararlanabileceği devlet katkısı başvuruları 2015'ten beri devam ediyor.

"konut hesabı" uygulaması için bankalara başvurular, son dönemde konut projelerinin artmasına bağlı olarak artış gösteriyor.

Konut hesabı ile birlikte vatandaşların ev satın almak için oluşturdukları birikimlerine yüzde 20'ye varan oranda devlet katkısı sağlanması planlanıyor. Söz konusu katkı, 15 bin lirayı geçemeyecek olsa da bu destek ile birlikte sosyal yardımlar aracılığıyla ev sahibi olmak isteyenlere katkı yapılması planlanıyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, sosyal yardımlar ile ilgili 2016 verilerini açıkladı. Buna göre 2016'da toplam 32 milyar TL sosyal yardımda bulunuldu. Bu yardımlardan toplam 3 milyon 154 bin hane yararlandı. 2017'yle birlikte söz konusu sayının artacağı dile getiriliyor.

Devlet desteği ve konut hesabı ile ilgili genel şartlar birçok yatırımcı tarafından merak ediliyor. Buna göre hesapların, bankaların yurtiçindeki şubelerinde TL cinsinden açılması gerekiyor. Konut hesabı açtıracak kişinin tamamı kendi üzerine olan bir tapusunun bulunmaması şartı aranıyor. Bir kişi yalnızca bir tane konut hesabı açtırabiliyor. Konut hesabının açıldığı bankadan bir başka bankaya transfer edilmesi ise mümkün olmuyor.

Buradan hareketle, söz konusu durumla ilgili bankalara güvenin önemli olduğunun altını çizmek gerekiyor. Konut hesabı açtırmak isteyen kişilerin hesap açtıracakları bankayı tercih ederken araştırma yapmaları oldukça önemli. Hesap açıldıktan sonra düzenli ödemeler yaparak sistemde en az 3 yıl kalmak gerekiyor. Hesapta ne kadar fazla birikim sağlanırsa devlet yardımının da o kadar yüksek olacağı ifade ediliyor. Bankalar, konut hesaplarıyla ilgili her türlü bilgiyi Hazine Kontrolörleri Kurulu'na vermekle yükümlü olduğu için güvenilir ve müşteri odaklı bir bankayla çalışmak önem kazanıyor.

Ev Dekorasyonu

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

İlk Kez Ev Alacaklar Devlet Desteği İçin Bankalara Başvuruyor
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat