Blog

Mortgage Blog

Son Dönemde Konut ve Bireysel Finansman Kredisi Sürecinde Yaşanan Gelişmeler

Son Dönemde Konut ve Bireysel Finansman Kredisi Sürecinde Yaşanan Gelişmeler

2017 yılında ev almayı planlayanlar için birbirinden güzel haberler var, çünkü konut kredisi sürecinde birçok yenilik ve gelişme yaşanıyor. Hayalini kurduğunuz eve kavuşmak için planlar yapıyorsanız 2017 yılı, bu planları gerçekleştirmek için doğru bir dönem. Hedeflerinizi ve önceliklerinizi belirlemeye başlamanızda fayda var. İşte son dönemde mortgage sürecinde yaşanan gelişmeler:

Konut Kredisinde Peşinat Oranı Düştü

BDDK'nın (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) yaptığı ve Resmi Gazete'de yayınlanan değişikliklerle birlikte konut kredisinde yeni bir döneme geçildi. Bu değişikliklere göre önceden %25 olan peşinat %20'ye düşürüldü.

Ev kredisinde peşinat oranı uygulanmasının en önemli nedenlerinden biri, sahip olduğunuz birikim kapasitesini görmektir. Bu oranın düşürülmüş olması, daha kârlı bir konut kredisi sürecine başlamanızı sağlayabilir. Ayrıca acil durum parası olarak sakladığınız birikiminizin daha büyük bir miktarını da güvence altında tutabilirsiniz. Kısacası artık almak istediğiniz evin yüzde 20'sini nakit olarak ödeyip yüzde 80'ini konut kredisi olarak alabilirsiniz.

Yüzde 8'e İnen KDV Oranı

KDV oranlarının tespiti ile ilgili de yeni bir madde eklendi. Böylece 150 metrekare üzerindeki konutlar için KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi. Bu uygulama 31 Mart 2017'ye kadar devam edecek. Eğer aklınızda büyük bir ev satın almak varsa bu indirimden mutlaka faydalanın.

Bireysel Finansman Kredisin'de Yeni Süreç

2014 yılında belirlenen kurallara göre bireysel finansman kredisi başvurularında en yüksek vade, 36 ay olarak belirlendi. Fakat 2016'nın son çeyreğinde bu durum değişti ve vade imkânı 48 aya kadar uzatıldı. Bireysel finansman kredilerinde uzatılan vade süresi, finans ve ekonomi planlarınıza olumlu etkiler getirecektir. 2017 yılında kredi sürecine girmeye hazırlanıyorsanız bu güzel haberler daha kolay ve daha rahat karar vermenizi sağlayabilir.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Son Dönemde Konut ve Bireysel Finansman Kredisi Sürecinde Yaşanan Gelişmeler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat