Blog

Mortgage Blog

Yatırım Yapmanıza Mortgage Nasıl Yardımcı Olur?

Yatırım Yapmanıza Mortgage Nasıl Yardımcı Olur?

Mortgage sistemi, kira öder gibi ev sahibi olmanın en kolay yolu. Tek yapmanız gereken, yeterli miktarda para biriktirip; birikiminizi doğru değerlendirerek mortgage imkanlarından faydalanarak bir ev sahibi olmak. Peki, mortgage ile ev sahibi olmanın size nasıl kolaylıklar ve avantajlar sağlayacağını biliyor muydunuz?

Kendi Evinizin Konforu Başka Hiçbir Yerde Yok

Kira öder gibi sahibi olacağınız evde yaşamak, size eşi benzeri olmayan bir konfor ve huzur sağlayacak. Her ay kira ödemek yerine kendi evinizin taksitlerinizi ödeyeceksiniz. Seçtiğiniz ödeme takvimine göre belirlenen süre sonunda da kendi evinizin sahibi olacaksınız. Yani mortgage, kira ödemek yerine her ay yatırımınız için para ödemeniz anlamına gelir. Tabii ev alırken bilmeniz ve dikkat etmeniz gereken detaylar da bulunuyor. Bu yüzden Ev Alanların El Kitabı'nı hazırladık. Tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu rehber sayesinde evinize değer katmanın yollarını da öğrenebilirsiniz.

Taşınma Derdine Son 

Kirada oturmak demek, her an taşınma ihtimalinin ortaya çıkması demektir. Ev sahibinin Almanya'dan gelen oğlu, evlenmeye karar veren küçük kızı, kentsel dönüşüm gibi birçok durum, kiracısı olduğunuz evden ayrılmak için bir sebep olarak karşınıza çıkabilir. Bu da hesapta olmayan masraf ve harcamalara neden olur. Mortgage ile ev sahibi olmaya karar verdiğiniz zaman artık kendi isteğiniz dışında gelişen taşınmalardan da kurtulacaksınız demektir.

Mortgage Uzmanı Her An Yanınızda

Paranızı kendi geleceğinize yatırdığınızdan emin olacağınız ve sonucunda bir ev sahibi olacağınız mortgage ile ilgili merak ettiğiniz tüm bilgilere ,  hazırladığımız Mortgage Sözlüğü'ne bakabilirsiniz. Kredini ödeme planınızın doğru olduğuna emin olmak için bir Mortgage Uzmanı ile görüşebilirsiniz. Siz tüm detaylar hakkında bilgilendirecek Mortgage Uzmanı, yapacağı yönlendirmelerle gelir akışınıza ve bütçenize en uygun şekilde ev sahibi olmanızı sağlayacaktır.

Gelecek Güvencesi

Bir ev sahibi olmak her yönüyle bir gelecek güvencesidir. Emekli olduktan sonraki hayatınızda kendinize ait bir evinizin olduğunu bilmek, huzurlu ve mutlu günler geçirmenizi sağlayabilir. Konut yatırımı ülkemizde en çok kazandıran yatırımlardan biri olduğu için size gelecek güvencesi de sağlayacaktır. Bu güvenceye sahip olabilmek için de en kolay yollardan bir tanesi ise mortgage kredisi kullanmak olacaktır.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Yatırım Yapmanıza Mortgage Nasıl Yardımcı Olur?
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat