Blog

Mortgage Blog

2017'de Yabancıların En Çok Konut Aldığı 10 İl

2017'de Yabancıların En Çok Konut Aldığı 10 İl

Türkiye'de konut alımını tercih eden bir çok yabancı yatırımcı mevcuttur. Peki bahsi geçen yabancılar en çok hangi illerimizi tercih ediyor?

2017 yılında yabancılara yapılan konut satışlarında metrekare bazında en fazla yüzölçümüne sahip gayrimenkul satışı303 bin 778 metrekare ile Adana'da gerçekleşti. Adet bazında bakıldığında ise 1.994 konut satışıyla İstanbul ilk sırada yer aldı. Ayrıca İstanbul'da 214 bin 498 metrekarelik gayrimenkul satışı gerçekleştiği görülüyor.

Türkiye'nin en güzel tatil beldelerinden olan ve yabancı yatırımcıların dikkatini çeken Antalya, yabancıların en çok  konut satın aldığı iller arasında. Listede üçüncü sırada yer alan Antalya'da 133 bin 498 metrekarelik konut satışı yapıldığı göze çarpıyor.

Özellikle otomotiv sektörü sayesinde yerli ve yabancı iş gücü açısından önemli bir yere sahip olan Bursa da yabancıların ev satın aldığı iller arasında gösteriliyor. Gayrimenkul anlamında son yılların en çok değerlenen illerinden biri olan Bursa, 92 bin 359 metrekarelik satış ile listenin dördüncü sırasında yer alıyor.

Beşinci sırada da 62 bin 511 metrekarelik gayrimenkul satışı ile Sakarya yer alıyor. Listenin altıncı sırasında 61 bin 776 metrekarelik satış ile Muğla, yedinci sırada 60 bin 930 metrekarelik satış ile Yalova, sekizinci sırada 58 bin 611 metrekarelik satış ile Afyonkarahisar, dokuzuncu sırada 52 bin 495 metrekarelik gayrimenkul satışı ile Ankara ve listenin son sırasında da 39 bin 328 metrekarelik gayrimenkul satışı ile Trabzon yer alıyor. Rapora göre toplam gayrimenkul satışlarındaki metrekare 1 milyon 395 bin 22'ye ulaşıyor.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

2017'de Yabancıların En Çok Konut Aldığı 10 İl
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat