Blog

Mortgage Blog

6 Basit Adımda Para Biriktirme Yöntemleri

6 Basit Adımda Para Biriktirme Yöntemleri

Geleceğinize dair kurduğunuz hedeflere ulaşmak için planlar yaparken; yaşamının beklenmeyen sürprizleri ya da dikkat etmeniz gerekenler olabilir. Bu yüzden size bazı basit öneriler hazırladık. Yaptığınız planlara uyabilmeniz  için bu adımları uygulayabilirsiniz.

1- Hayallerinizi ve Hedeflerinizi İyi Belirleyin

Her insan hayal kurar ve geleceğe dair hedefler belirler. Bu planların bazıları da ekonomik temellere dayanır ve çok büyük atılımlar ister. Gerçekleşmesi zor görünen hayaller kurmak ise sizi planlı ve programlı hareket etmekten uzaklaştırabilir. Bu nedenle siz de hayallerinizi ve hedeflerinizi oluştururken mutlaka gelir seviyenizi göz önünde bulundurmalısınız. Gerçeklerinize ve gerçekleşmesi muhtemel değişimlerinize paralel hayaller belirlemeniz daha planlı ve kararlı adımlar atmanıza yardımcı olabilir.

2- Uzun Vadeli Bütçeler Hazırlayın

Hayal kurarken ve hedef belirlerken uzun vadeli düşünmeye çaba gösterin. Ay sonuna kadar maaşınızla ilgili bir plan yaparsanız, o plandan kolayca vazgeçebilir ve bu bütçe planlamasını bir sonraki aya erteleyebilirsiniz. Ama uzun vadeli bütçe planlamalarında hem vazgeçmek daha zordur hem de harcama yaparken daha dikkatli düşünerek hareket edilir.

3- Kendinizi Ödüllendirin

Bütçe planlaması yaparken sahip olduğunuz motivasyon çok önemlidir. Eğer gereken güç ve motivasyona sahip olamazsanız para biriktirme konusundaki farkındalığınız zarar görebilir. Bu yüzden yapacağınız ev ekonomisi planına mutlaka kendinizi ödüllendirecek maddeler ekleyin. Bir konser, güzel bir kafede içeceğiniz latte, uzun zamandır okumak istediğiniz çizgi roman serisi gibi şeyleri kendinize ödül olarak satın alabilirsiniz. Motivasyonunuz büyük ölçüde artacaktır.

4- Giderlerinizi Not Edin

Para biriktirme yöntemlerinden biri de mutlaka giderlerinizi not etmektir. Bu yöntemin işe yaramasının nedeni, yazdığınız zaman yaptığınız harcamaların daha fazla bilincine varmanız ve tekrar aynı harcamayı yaparken ne kadar gerekli olduğunu sorgulamanızdır. Bu sayede harcamalarınız bir disipline girer ve gereksiz harcamalardan kaçınırsınız.

5- Aile Giderlerinize Göz Atın

Bir aileniz varsa yapılan harcamaları gözden geçirin ve almanız gereken önlemleri belirleyin. Eğer belirlenen hedefe ulaşmak isteniyorsa herkes bazı fedakarlıklar yapmayı göze alabilir. Ev içinde sağlanan bu birlikte hareket etme dürtüsü, motivasyonu da arttırır.

6- Asgari Borç Ödemelerine Son Verin

Borçlarınızın asgari ödemelerini değil, tam olarak aylık ödemelerini yatırın. Asgari tutarla borç ödemek, borç miktarınızı çoğaltır ve daha sonra planlamadığınız miktarlar ödemenize neden olabilir. Bu yüzden aylık kart harcamalarınızı, ödeyebileceğiniz şekilde planlayın ve asgari tutar ödemekten uzak durmaya çalışın.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

6 Basit Adımda Para Biriktirme Yöntemleri
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat