Blog

Mortgage Blog

Ada Yaşamı

Ada Yaşamı

İstanbul'a biraz daha uzaktan bakmak, kendinizi sessizliğin, huzurun ve doğanın kucağına bırakmak için yapabileceğiniz en iyi şeylerin başında, Prens Adaları olarak da anılan, İstanbul'a bağlı adalardan birine yerleşmek geliyor. Manzaraları ve araçsız sokaklarıyla ada yaşamı, birçok hayalin karşılığını veriyor. Fakat her güzel şeyin olduğu gibi adada yaşamanın da bazı dezavantajları var. Sizin için adada yaşamanın avantajlarını ve dezavantajlarını bir araya getirdik.

Mahalle Havası

Adalardan birinde yaşamak demek, çok eski zamanlardan kalma bir İstanbul mahallesinde yaşamak demek. Bu nostaljik hava da insanların komşuluk ilişkilerini daha güçlü bir hale getiriyor. Sabah İstanbul'a geçmek, akşam da eve dönmek için bindiğiniz vapurdaneredeyse herkes birbirini az-çok tanıyor olacaktır. İstanbul'da bir gördüğünüz yüzü tekrar göremediğinizi düşünürsek bu tarz bir hayata özlem duyuyorsanız, ada yaşamı size uygun demektir.

Vapur Saatleri ve Ulaşım

Eğer vapur saatlerine uygun bir iş hayatınız bulunuyorsa sizin adada yaşamamak için neredeyse hiçbir engeliniz yok demektir. Sosyal hayatınıza da vapur veya deniz otobüsü iskelelerinin yakınlarında devam etmek, tek vapurla gidilecek mesafelerde sosyal hayatınızı sürdürmek anlamına geliyor. Bu yüzden adada yaşamaya başlayacağınız zaman izole bir hayatla baş başa kalacağınızı düşünmeyin. Tek vapurla şehrin merkezine ve dolayısıyla her yere ulaşabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken tek şey, vapurların gidiş ve dönüş saatleri. Çünkü son vapuru kaçırırsanız, adaya ulaşmak için başka bir imkanınız bulunmuyor. Bir de hava lodoslu veya yoğun yağışlı olduğu zamanlarda vapur seferleri iptal edilebiliyor. Bu da işe ya da okula gidememek veya akşam eve dönememek gibi sorunları beraberinde getirebilir.

Temiz Hava

Adalarda binek otomobil ve diğer özel motorlu araçların kullanılmasına izin verilmiyor. Aynı zamanda yeni betonarme binalar yerine daha çok tarihi ve nostaljik ahşap binalar yer alıyor. Bu nedenle doğa ile iç içe yaşamak için Adalar'da yaşamak uygun bir seçenek olarak dikkat çekiyor. Havası temiz, denizin ortasında ve genellikle sessiz sokaklarıyla Adalarda yaşam, huzur vaat ediyor.

Yaz Ayları

Adaların hemen hepsi turistik değere sahip olduğu için yaz aylarında, kışa göre çok daha kalabalık olabiliyor. Özellikle hafta sonları dinlenmek, gezmek ve eğlenmek için Adaları tercih eden büyük bir topluluk, kışın sakin olan sokakları hareket katıyor. Bu da sessizlik ihtiyacı olanlar için Adaların dezavantajlarından biri olarak söylenebilir.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Ada Yaşamı
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat