Blog

Mortgage Blog

Ankara'ya Taşınmadan Önce Bilmeniz Gerekenler

Ankara'ya Taşınmadan Önce Bilmeniz Gerekenler

Ankara'ya taşınma kararı aldıysanız Ankara hakkında bilmeniz gerekenleri Ankara'da yaşayanların gözüyle sıraladık. Böylece siz de Ankara'yı bir Ankaralı gibi tanıyıp sevebilirsiniz.

Ankara'da Park Kültürü

"Ankara'da deniz yok" tur; fakat Ankara'nın uzun yıllardır devam eden bir park kültürü vardır. Özelikle Seğmenler Parkı ve Kuğulu Park, şehrin merkezinde dinlenme ve keyifli vakit geçirme duraklarıdır. Güzel havalarda bu iki park oldukça kalabalık olur. Kuğulu Park'ta kuğulara simit atmak ise çocukların en sevdiği aktivitelerin başında gelir.

Ankara'da Kış Ayları

Ankara, ayazıyla meşhur bir şehirdir. Karasal iklimde olduğu için oldukça sert bir kış sizi bekliyor. Ama kar yağdığı zaman gözlerinizi alamayacağınız bir güzellikle karşılaşacaksınız. Bazen kar yağışı günlerce sürebilir. Şehri bembeyaz bir örtüyle kaplayan bu kar yağışlarını çok seveceksiniz. Ayrıca Ankara'da 12 ay boyunca kışı yaşayabileceğiniz bir yer var. Belpa'da buz pateni yapabilir ve buz hokeyi maçlarını izleyebilirsiniz. 

Ankara Caddeleri

Ankara'da Tunalı Hilmi, Yüksel, Bestekâr, 7. Cadde gibi sosyal hayatın kalbinin attığı daha birçok cadde bulunuyor.. Bu caddelerde alışveriş yapmak, arkadaşlarınızla vakit geçirmek ve leziz yemekler yemek için birçok seçeneğiniz var. Ayrıca her bütçeye uygun restoranlar, kafeler ve barları bulma olanağı da sağlıyor. Bunların yanında son yıllarda Ümitköy ve çevresi de popüler kültüre uygun farklı alternatiflere ev sahipliği yapıyor.

Ankara'da Ulaşım

Ankara'da ulaşım, İstanbul ile karşılaştırıldığı zaman oldukça kolay. Ayrıca çok büyük bir trafikten de söz etmek güç. Fakat başka bir Anadolu şehriyle karşılaştırıldığı zaman yoğun bir trafiğe ve karmaşık bir ulaşım sistemine sahipmiş gibi görülebilir. Gitmek istediğiniz yere gereken zamanda yetişebilmeniz için metro, teleferik, otobüs, minibüs gibi birçok alternatif bulunuyor. Kısacası tüm devlet kurumlarına ve diğer resmi dairelere ev sahipliği yapmasına rağmen Ankara'da yaşamak kolay ve ulaşım açısından stressiz sayılabilir.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Ankara'ya Taşınmadan Önce Bilmeniz Gerekenler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat