Blog

Mortgage Blog

Ara Ödemeli Konut Kredisinin Özellikleri!

Ara Ödemeli Konut Kredisinin Özellikleri!

Konut kredisi alım sürecinde dikkat edilen en önemli konulardan biri olan esnek ödeme planlarını müşterilerine sunan Garanti BBVA, sunduğu ara ödemeli konut kredisi imkânı ile bütçenize en uygun konut kredisini seçmenize yardımcı oluyor.

Taksitlerini sizin belirlediğiniz konut kredileri, Konut kredisi taksitleri, kira ödemelerine kıyasla taksitlerinizi kendinizin belirlediğiniz ödeme planları dâhilinde bütçenize en uygun hale getirilebilme avantajına sahiptir. Ev almaya karar verdikten sonra, Garanti BBVA Mortgage'ın bütçenize uygun mortgage çeşitlerini ve artan, azalan veya ara ödemeli konut kredisi taksit imkânlarını inceleyebilir, ardından istediğiniz konut kredilerini detaylıca araştırmaya başlayabilirsiniz.  

Konut kredisi vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 3-240 ay arasında değişebiliyor. Konut kredisine başvurmak için satın almak istediğiniz konuta karar verdikten sonra bütçenize uygun kredi imkânları sunan bankaları araştırmanız gerekir. Yasalar gereği, bankalar belirlenen ekspertiz değerinin %80'nine kadar konut kredisi verilebiliyor. Evin kalan %20'lik ücreti için ise ekspertiz değeri ile belirlenen bir peşinat ödemesi yapmanız gerekiyor. Sözleşmeniz süresince belirlenen faiz oranı ve vade üzerinden aylık olarak ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Şüphesiz ki kredi başvurusunun ardından müşterilerin dikkat ettiği unsurlar arasında birinci sırayı kredi ödeme planları ve çeşitliliği oluşturuyor. Bütçenize uygun bir kredi ödeme planı seçmeniz, aslında ödemelerinizin düzenli olması açısından en önemli etkendir. Ödeme planı genel olarak aylık sabit ödemeli olarak seçilse de aslında artan, azalan ve belirli şartlar ile tamamen kişiye özel olarak da ara ödemeli konut kredisi oluşturulabiliyor. Aylık taksit tutarlarını belirli aylarda daha fazla ödemek isteyenler için Garanti BBVA Mortgage'ın sunduğu ödeme planları içinden seçeceğiniz ara ödemeli konut kredisi imkânını değerlendirebilirsiniz.

Eğer yılın belirli dönemlerinde geliriniz artış gösteriyorsa, ara ödemeli mortgage tam da size göre. Ara ödemeli konut kredisi ile tercihinize göre belirlediğiniz sıklıklarla ara ödemeler yapabilir ve geri kalan dönemlerdeki aylık taksit tutarınızı düşürebilirsiniz.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Ara Ödemeli Konut Kredisinin Özellikleri!
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat