Blog

Mortgage Blog

Artıları ve Eksileriyle Maslak'ta Yaşamak

Artıları ve Eksileriyle Maslak'ta Yaşamak

Maslak'ta yaşamakbir iş ve finans merkezinde yaşamak demektir. İstanbul iş hayatının en hareketli bölgelerinden biri olduğu gibi şehirdeki diğer iş bölgelerine de oldukça yakın olan Maslak, hayatınızı geçirmek için karar alırken sizi hem heyecanlandıran hem de düşündüren bazı özelliklere sahip. İşte Maslak'ta yaşamaya başlamadan önce göz önünde bulundurmanız gerekenler:

Gökdelenler

Maslak, Sarıyer'in yeşil alanlarına yakın olsa da gün içinde daha çok yollar, arabalar ve gökdelenlerle iç içe olmanız muhtemel. Şehir hayatının içinde yer almak cazip bir seçenek olmasına rağmen doğal alanlara erişmek için biraz yürümeniz gerekebilir. Sarıyer'in yeşil alanlarına bakan veya tüm şehre hâkim bir manzaraya sahip evlerde ise daha huzurlu bir yaşam sürebilirsiniz.

Şehir Hayatı

Maslak'ta şehir hayatı, iş dünyasına endeksli bir şekilde işlemekte. Sosyal aktivitelere uygun mekan seçeneği pek bulunmazken Maslak'a yakın olan Baltalimanı, Sarıyer merkezi, Tarabya ve İstinye gibi semtlerde her türlü sosyal aktiviteye uygun mekan bulmanız mümkün. Özel aracınızla ulaşım sağlayabileceğiniz bu sosyal alanlara, toplu taşıma, metro ve dolmuşlarla da gidebilirsiniz.

Site Hayatı

Mahalle kültürünü seviyorsanız Maslak'taki site hayatına alışmak için vakit harcamanız gerekebilir. Özel güvenlikli sitelerin çoğunlukta olduğu Maslak yerleşim alanlarında parklar, havuzlar, spor salonları, çocuk oyun alanları gibi tüm ihtiyaçlarınız bir tesiste toplanıyor. Mahalle kültürünün yerini alan site hayatının güvenlikli, yalıtılmış ve sakin yapısı, Maslak yaşam alanlarının en temel özelliklerini oluşturuyor.

İş ve Ev Arasındaki Mesafe

Günümüzde İstanbul'da yaşayan hemen herkesin en büyük önceliklerinden biri, iş yerine yakın bir evde oturmak. Maslak da büyük bir iş bölgesi olduğu için merkezde ya da yakın bölgelerde yaşamak isteyen insan sayısı da artmakta. Bu nedenle “İşim evime en fazla 15 dakika uzaklıkta olsun” diyorsanız Maslak'ta yaşamak için çok geçerli bir sebebiniz var demektir. Her şeyin son teknolojiden destek alınarak tasarlandığı, güvenli ve huzurlu bir sitede yaşayıp işinize 15 dakikada ulaşmanın en pratik yolu Maslak'ta yaşamak. Birbirinden farklı ve her tarza uygun ev ve site seçenekleri sayesinde de Maslak'ta yaşam alanı olarak seçebileceğiniz birçok alternatif bulunuyor.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Artıları ve Eksileriyle Maslak'ta Yaşamak
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat