Blog

Mortgage Blog

Bahçelievler'e Taşınmadan Önce Bilmeniz Gerekenler

Bahçelievler'e Taşınmadan Önce Bilmeniz Gerekenler

İstanbul'da Avrupa yakasının en büyük ilçelerinden biri olan Bahçelievler, huzuru ve geniş yolları ile bilinir. Ayrıca en merkezi bölgelerden biri olan Bakırköy'e de oldukça yakındır. Sakin bir yaşam sürmek isteyenler için Bahçelievler, seçilebilecek en güzel bölgelerden biridir. Konut kredisi ile ev sahibi olma sürecinizde, en doğru tercihi yapmanızı sağlamak adına sizin için Bahçelievler'i araştırdık.

Bahçelievler'de ulaşım için minibüs, otobüs, metro, metrobüs gibi farklı toplu taşıma araçlarına yakın olsa da yola harcayacağınız süreyi hesaba katmalısınız. Bahçelievler'e en yakın merkezlerden biri Bakırköy'dür. Bakırköy, yakınlarınızın da merkez olarak kullanabildiği bir yer ise Bahçelievler'de sizi rahat bir hayat bekliyor olabilir.

Mahalle Kültürü

Bahçelievler, İstanbul ne kadar büyürse büyüsün mahalle kültürünü kolay kolay kaybedecek bir semt değil. Bahçelievler'de yaşayanlar, yeni taşınanların bir an önce alışmasını sağlıyor denilebilir. Kısa sürede sizi içine alacak mahalle kültürü sayesinde kendinizi semte daha fazla ait hissedebilir ve evinizde huzurlu günler geçirebilirsiniz.

Konut Çeşitliliği

Bu semtte her tarzda, fiyatta ve büyüklükte konut bulma şansınız mevcut. Bahçelievler, 10 mahalleden oluşan bir ilçe. Bu sayede her bütçeye uygun bir ev seçeneği bulabilir. Apartman dairesi ya da müstakil ve bahçeli bir konutta oturabilirsiniz. Seçenekler içinde en doğru kararı verebilmeniz için bankanızın konut kredinizi değerlendirmesi sonrası bütçenize en uygun ev seçimi için araştırmalara şimdiden başlayabilirsiniz.

Tarihi

Birçok önemli kuruluş ve alışveriş merkezinin bulunduğu Bahçelievler'i önemli kılan bir diğer özelliği de zengin bir tarihi geçmişe  sahip olmasıdır.-- Bizans döneminde tarım ve bağcılık faaliyetlerinin yapıldığı Bahçelievler'de Viran Saray, Mimar Sinan'ın eseri olan Çobançeşme Köprüsü gibi bölgenin kültürel zenginliğini de arttıran birçok eser yer alıyor.

Doğal Hayat ve Eğlence

Bahçelievler, Küçükçekmece Gölü'ne oldukça yakın durumda. Bu da hafta sonu tatillerinizin doğa ile iç içe ve huzurlu geçmesi anlamına geliyor. Doğal aktivite ve etkinliklerle keyifli vakit geçirmek için birçok şana sahipsiniz. Ayrıca gençler ve çocuklu aileler için, eğlence merkezlerine yakınlığı sayesinde çok sayıda seçenek de sağlıyor.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Bahçelievler'e Taşınmadan Önce Bilmeniz Gerekenler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat