Blog

Mortgage Blog

Beykoz'da Yaşamanın Avantajları

Beykoz'da Yaşamanın Avantajları

Beykoz'da yaşamayı Beykozlulara sorduğunuz zaman Beykoz'da yaşamanın bir rüyaya benzediğini söylerler. Burada yaşamayı tecrübe etmek ve kendi gözlerinizle sunacaklarını görmek hayatınızın belki de en güzel yıllarını yaşamanızı sağlayacaktır. Yeni bir hayata başlarken semt seçiminde zorluk yaşıyorsanız bu yazımız Beykoz konusunda karar vermenizde büyük rol oynayacaktır.

Destansı Tarihi

Tam olarak ne zaman kurulduğu bilinmese de Beykoz'un tarihi 2700 yıl öncesine kadar uzanır. Bazı kaynaklara göre Traklarla başlar Beykoz'un hikâyesi. Bu alana yerleşip balıkçı köyleri, kalelerle çevrili kentler ve farklı birçok yerleşim yeri inşa ettikleri bilinen Traklar, haklarında yazılı kaynak bulunmayan bir toplum oldukları için bilgiler sınırlıdır. Bu yüzden de kökenleri tam olarak bilinmez.

Tarihi boyunca birçok olaya şahit olan Beykoz için Osmanlı tarihinin en önemli seyyahı Evliya Çelebi şu sözleri kullanmıştır:

"Sekiz yüz haneli, bağ ve bahçeli, mamur bir kasabadır. Camii, mescidi, hamamı, mektebi, küçük sokakları, ağaçlarla müzeyyen çarşı ve pazarı vardır. Halkı bahçıvan, oduncu ve balıkçıdır. Ab-ı havası nefistir. İskelesinde bir kılıç balığı dalyanı vardır. Beş altı gemi direğini birbirine bağlayıp denize dikmişlerdir. Karadeniz tarafından kılıçbalıkları geldiğinde direğin tepesindeki âdemler ellerindeki taşları kılıçbalıklarının arkasına doğru atınca balıklar emin yerdir diye liman ağzına doğru girer. Burada ağlara takıldıklarında balıkçılar kayıklarla kılıçbalıklarına yanaşıp kargı ve tokmaklarla bunları avlarlar. Buradan içeride Akbaba, Sultan, Ali Bahadır, Dereseki, Alemdağ, Koyun Korusu, Yuşa Nebi mesireleri vardır."

Doğa ve Manzaranın Adresi

- Polonezköy

Beykoz'un semtlerinden biri olan Polonezköy, mangal denildiği zaman akla ilk gelen bölgelerin başında yer alır. Dev ağaçların dekor olduğu yollardan geçerek ulaşacağınız Polonezköy, aynı zamanda ata binmek, farklı doğa sporları yapmak, kamp kurmak ve doğayı tanımak için birçok seçeneğe sahip. Doğa ile iç içe olmak için kilometrelerce yol gitmenize gerek kalmadan, kısa bir yolculukla sizi doğanın kucağına bırakan Beykoz'u bu nedenle çok seveceksiniz.

- Otağtepe

‘İstanbul'da Boğaz manzarası en güzel nerede izlenir?' sorusuna verilebilecek en doğru cevaplardan biri Otağtepe'dir. Leziz bir çay yudumlarken kendinizi İstanbul'un en güzel noktalarından birinde hissedeceğiniz Otağtepe'ye yakın yaşamanın, aradığınız huzuru çok daha kolay bir şekilde elde etmenizi sağlayacağına emin olabilirsiniz.

Ulaşım

Beykoz'un ulaşım adına İstanbul'un diğer merkezi semtlerine göre daha az imkâna sahip olduğunu söyleyebiliriz. Fakat birçok semte otobüs seferleri bulunuyor. Kadıköy'e gitmek veya Avrupa Yakası'na geçmek istediğiniz zaman her dakika hazır bekleyen dolmuşları kullanabilirsiniz. Kadıköy'e ulaştıktan sonra işiniz kolay. Dilediğiniz ulaşım seçeneğiyle yola devam edebilirsiniz.

Kentsel Dönüşüm

Beykoz, eski ve güzel binalarıyla tarihi dokusunu koruyan bir semt. Fakat aynı zamanda birçok yeni konut projesine de ev sahipliği yapıyor. Eski binaların bazıları için kentsel dönüşüm ile yenilenirkendaha fazla yaşanabilir alan ve  konutseçeneği de oluşuyor.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Beykoz'da Yaşamanın Avantajları
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat