Blog

Mortgage Blog

Birikimlerinizi Değerlendirmenin Yolları

Birikimlerinizi Değerlendirmenin Yolları

Parasal konulardaki başarılarınız, hayatta da daha başarılı olmanıza yardımcı olur. Eğer para biriktirebiliyorsanız, tasarruf yapmayı da öğrendiniz demektir. Fakat birikim yapmak tek başına yeterli değil. Birikimi doğru değerlendirmek için de dikkatli adımlar atmalısınız. Doğru değerlendirilmemiş bir birikim, beklediğiniz hayat standartlarını sunmak konusunda sandığınız kadar başarılı olamayabilir. Birikimlerinizi doğru değerlendirmek için yapabileceklerinizi anlattık.

Hedef Belirleyin

Para biriktirirken bir hedef belirlemeli ve bu hedefe doğru emin adımlarla ilerlemelisiniz. Hedeflerinizi en az 6 aylık süreçlere bölebilirsiniz. 6 ay sonra çıkacağınız bir seyahat veya 1 yıl sonra alacağınız bir araba gibi kararlar, paranızı doğru yönetmenizi ve birikimlerinizi doğru değerlendirmenizi sağlayacaktır.

Yatırım

Doğru bir yatırım, biriktirdiğiniz paranın en doğru şekilde değerlenmesini sağlayacaktır. Örneğin konut kredileri bu konuda oldukça etkili yöntemler. Doğru bir yatırım için mortgage başvurusu yaptığınızda alacağınız konutu dikkatli seçerseniz, uzun vadeli bir kazanç kaynağına sahip olursunuz. Zaman geçtikçe değeri artacak bir ev, birikiminizi doğru değerlendirdiğiniz anlamına gelir. Bunu sağlayabilmek için de profesyonel destek almanız en doğru adımları atmanıza yardımcı olacaktır. Bu yolla elde edeceğiniz başarı yeni yatırımlara atılma konusunda hem cesaretinizi arttıracak hem de hedeflerinizi büyütmenize imkan tanıyacaktır.

Gider Takibi

Para biriktirdikten sonra da gider takibinizi elden bırakmamalısınız. "Nasıl olsa birikmiş param var." diyerek harcamalarınızı hesaplamadan yaparsanız birikimin başına dönebilirsiniz. Önce aylık gider takibi yapmaya odaklanmalı ve başardıktan sonra da yıllık gider takibine başlamalısınız. Yıllık gider takibi yaptığınız sürece paranızı harcayacağınız en doğru alanları bulabilirsiniz.

Geleceğinizi Düşünün

Sosyal aktivitelerinizi, hobilerinizi ve kişisel ihtiyaçlarınızı engellemeden geleceğinizi düşünmenizde fayda var. Sık sık geleceğinizi kendinize hatırlatırsanız, birikiminizi de o oranda doğru kullanabilirsiniz. Bu da para biriktirmeye başlamak ve o birikimi doğru kullanmayı öğrenmekle mümkün olacaktır. Kendinize ait bir evde, huzurla yaşamak ve geleceğe güvenle bakmak için doğru değerlendirilmiş birikime ihtiyacınız var.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Birikimlerinizi Değerlendirmenin Yolları
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat