Blog

Mortgage Blog

Adım Adım Beyoğlu Sırları

Adım Adım Beyoğlu Sırları

Beyoğlu'na gitmek, özgürlüğün kapılarından içeri girmeye benzer. İstanbul'un dünyanın en heyecan verici ve merak uyandırıcı şehir olduğunu kabul ettiğimizde, gizemini, çekiciliğini ve merak uyandırıcı unsurlarını Beyoğlu'na borçlu olduğunu söyleyebiliriz. 45 farklı mahallesi bulunan Beyoğlu'nda, kültürel farklılıklar devasa bir mozaik gibi karşınıza çıkıyor. Eğlence, sanat, kültür, festivaller, binlerce farklı restoran, kafe ve bar seçenekleriyle Beyoğlu, İstanbul'u her yönüyle yaşayabileceğiniz bir yer.

Tarihi

Beyoğlu'nun ilk sakinleri Galata'dan gelip buraya yavaş yavaş yerleşen gayrimüslimler. O zamanlar "Grand Rue de Pera” olarak anılan Beyoğlu'nda, Avrupai yapılaşmanın başlaması da bu döneme dayanıyor. Uzun yıllardır birçok ülkenin elçiliklerini barındırdığı için sahip olduğu Avrupa mimarileri, Beyoğlu'nu şehrin en kozmopolit ve kültürel farklılık taşıyan bölgesi haline getirdi. Artık tüm şehre yayılan kültürel farklılık, Beyoğlu'nda 18. yüzyıldan beri kendini gösteren bir özelliktir. Osmanlı'nın 19. yüzyılda dış ticarette gösterdiği gelişimden yine en çok Beyoğlu etkilendi. İyice Avrupai bir hava kazanan semtte, yaşam da sanat ve kültür açısından oldukça ileri bir konuma taşındı.

Beyoğlu'nun kalbi

Beyoğlu, adını Pontus Prensi'nden de almış olabilir, Venedik elçisi Andre Giritti'den de… Bu konudan kimse emin değil. Beyoğlu ile ilgili emin olunan tek şey, kalbinin İstiklal Caddesi'nde attığı. Çünkü hem İstanbullular hem diğer şehirlerde yaşayan Türkler hem de yabancı ülkelerden İstanbul'u ziyaret eden turistler, Beyoğlu'nun gizemini çözmek için kendini İstiklal Caddesi'ne bırakıyor. Hediyelik eşya dükkanları, binlerce hikaye anlatan ve sırlar saklayan arka sokakları, Tophane'ye inen Kumbaracı Yokuşu ve birbirinden harika mekanlarıyla, İstiklal Caddesi, hiçbir zaman orijinalliğini kaybetmeyen bir yer.

Beyoğlu'nda yaşamak

Beyoğlu için herkesin söyleyecek bir lafı bulunuyor. Fakat iş yaşamaya gelince herkes bir fikir belirtemez. Gerçekten gidip yaşamadıktan sonra hiçbir söylenene inanmamalısınız. Beyoğlu'nda yaşamanın kişisel bir tecrübe olacağına emin olabilirsiniz. Beyoğlu hem kalabalığı sevenler için uygun hem de sevmeyenler. Çünkü kalabalıktan kaçmak için yüzlerce kestirme yolu bulunuyor, ayrıca tecrübeli bir Beyoğlu sakini olduktan sonra, öğrenemeyeceğiniz sır kalmayacak.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Adım Adım Beyoğlu Sırları
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat