Blog

Mortgage Blog

Akıllı evler mutlu yaşamlar

Akıllı evler mutlu yaşamlar

Akıllı ev teknolojileriyle çok daha konforlu bir yaşama merhaba diyebilirsiniz. Üstelik bu teknolojiler sanıldığının aksine çok da maliyetli değil. Evinizi oldukça makul fiyatlı sistemlerle akıllı hale getirerek, tek bir panel üzerinden kontrol edebilir; kapı, pencere ve ışıklarını açıp kapatabilirsiniz. Yapabilecekleriniz sadece bunlarla da sınırlı değil! Akıllı ev sistemlerinin artılarına birlikte göz atalım.

Uzaktan kontrol

Evinizin sıcaklığını, aydınlatmasını, kapı ve pencerelerini mobil cihazınız ya da bilgisayarınızla kolayca kontrol etmek kulağınıza nasıl geliyor? Akıllı ev sistemleri tüm bunları gerçeğe dönüştürüyor. Akıllı ev sisteminin uzaktan kontrol edilebilmesi sayesinde örneğin, kış günlerinde evinize girmeden yarım saat önce termostatın sıcaklığını artırabilirsiniz. Bu sayede buz gibi havadan kaçtığınızda eviniz tüm sıcaklığıyla sizi karşılayabilir, evinizin hemen ısınmasını sağlamak için termostatın derecesini yükseğe çıkarmak zorunda kalmayarak da faturalarınızdan tasarruf edebilirsiniz. Kavurucu sıcakların başlamak üzere olduğu bugünlerde evinize sizden önce serinliğin varmasını sağlayabilirsiniz.

Ekstra güvenlik

Akıllı ev sisteminizle ışıkları açıp kapatabileceğinizden bahsetmiştik. Tatile çıktığınızda ya da evinizden uzakta bir gece geçireceğinizde belirlediğiniz saatlerde ışıkları açarak, evinizi hırsızlığa karşı koruyabilirsiniz. Bunun yanı sıra evinizin belirli noktalarına yerleştirilecek kameralar sayesinde evinizin güvenliğini artırabilirsiniz. Gün boyu kayıt yapacak güvenlik kameraları evinizde olup bitenleri kayıt altına alırken, eş zamanlı olarak bu görüntüleri izleyebilirsiniz. Tüm bu artıların yanı sıra varsa evinize temizliğe gelen görevliyi ya da çocuğunuzla ilgilenen bakıcınızın davranışlarını da gözlemleyebilirsiniz.

Alarm sistemleri

Akıllı alarm sistemleri evinizde meydana gelebilecek tehlikelere karşı etkin bir çözüm sunuyor. Herhangi bir kaza anında itfaiye ve polis merkezlerine uyarı gönderen bu sistem sayesinde kötü sürprizlere karşı hazırlıklı hale gelebilirsiniz. Yangın, su baskını ve gaz kaçağı gibi durumlarda da sesli olarak ikaz veren bu alarm sistemi, kapı ve pencerelerinizin zorlanması gibi durumlarda güvenlik şirketini uyararak polisin hızlıca yönlendirilmesini sağlıyor.

Eğlence parmaklarınızın ucunda

Sinema, ses ve müzik sisteminizi, evinizin akıllı teknolojisini kullanarak kolayca kontrolünüz altında tutabilirsiniz. Bunun yanı sıra evinizin tüm eğlencesini tek bir sistemde, parmaklarınızla kontrol etmenin konforunu ve keyfini sürebilirsiniz.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Akıllı evler mutlu yaşamlar
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat