Blog

Mortgage Blog

Anadolu Yakası'nda Yeni Bir Hayata Başlarken

Anadolu Yakası'nda Yeni Bir Hayata Başlarken

Anadolu Yakası her zaman sakinliği sevenlerin tercihi oluyor. İstanbul nüfusunun büyük bölümünün Avrupa Yakası'nda yaşadığını ve çalıştığını düşünürsek, Anadolu Yakası yaşamak için daha doğru bir tercih olarak görünüyor. Ayrıca son yıllarda mortgage uzmanları, ev almak için Anadolu Yakası'nı öneriyor. Metro, altyapı projeleri derken Avrupa Yakası'yla aynı özelliklere sahip olan Anadolu Yakası'nda yeni bir hayata başlarken mutlaka aşağıdakileri bilmeniz gerekiyor.

Kadıköy-Moda

Kadıköy'le samimi olduğunuz an, her akşamınızı orada bitirebilecek kadar Kadıköy'ü sevebilirsiniz. Özellikle Moda'daki huzurlu yaşam, İstanbulluların her yerde aradığı fakat sadece Moda'da bulabildiği özellikleri sunuyor. Kafeler, restoranlar ve gece hayatıyla da yükselişe geçen Kadıköy, günün her saati birbirinden keyifli vakit geçirebileceğiniz hem açık hem de kapalı alanlarla dolu. Bir Anadolu Yakası sakini olmaya hazırlanıyorsanız, Kadıköy'ü erkenden keşfetmeye ve size en yakın özelliklerini belirlemeye erkenden başlayın!

Uzun sahiller

Anadolu Yakası'nın en güzel özelliği yürüyüş yapmak ve bisiklete binmek için birbirinden güzel fırsatlar sunuyor olması. Pendik'ten başlayıp Moda'ya kadar devam eden sahilde dilediğiniz aktiviteleri yapmakta özgürsünüz. İsterseniz gidip tüm gün çimlerde oturabilir ya da arkadaşlarınızla bisiklet grubu oluşturup, güzel havalarda bisiklet yarışları yapabilirsiniz. Anadolu Yakası, İstanbul'da aktif bir yaşam sürmek isteyenlere harika fırsatlar sunuyor. Bir diğer sahil ise Üsküdar'dan başlayan ve Anadolu Feneri'ne kadar uzanan büyüleyici sahil yolu! Her noktasında boğaz manzarasının tadını çıkarabilirsiniz.

Ulaşım rahatlığı

Anadolu Yakası, Avrupa Yakası'na göre daha az nüfusa sahip olduğu için ulaşım da daha kolay gerçekleşiyor. Elbette Anadolu Yakası'nda trafik problemi var ama Avrupa Yakası ile karşılaştırdığımız zaman daha çekilir bir hal alıyor.

İş merkezlerinin artması

Anadolu Yakası artık sadece yaşam alanı için ideal değil; çalışmak için de ideal bir bölge haline geliyor. Yatırımların artması ve çoğalan iş merkezleriyle Anadolu Yakası'nda iş hayatı da son yıllarda hızla büyümeye başladı. Hem huzurlu bir semtte veya sakin bir mahallede oturup hem de işinize kolayca gidip gelebileceğiniz bir yer olduğu için Anadolu Yakası'nda yeni bir hayata başlama tercihi kesinlikle doğru bir tercih.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Anadolu Yakası'nda Yeni Bir Hayata Başlarken
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat