Blog

Mortgage Blog

Çengelköy'ün 5 Sırrı

Boğaz Köprüsü'nün ayağını, Beylerbeyi Sarayı ile birlikte arkanızda bıraktıysanız, Çengelköy'e geldiniz demektir. İstanbul'da yaşayan herkesin mutlaka bir kez uğraması gereken bir yerdir Çengelköy. Bununla birlikte yaşamak için de birbirinden özel ve manevi değeri yüksek anlamlar barındırır. Biraz sahil trafiğinin haricinde, neredeyse kötü hiçbir özelliği bulunmayan Çengelköy, Üsküdar Belediyesi'ne bağlı bir semt. Balık restoranları, ağaç gölgesinde saklanabileceğiniz çay bahçeleri, sessiz kafeleri ve cumbalı evleriyle Çengelköy, İstanbul'da yaşayabileceğiniz ve huzuru bulacağınız semtlerin başında geliyor. Çengelköy'ün kendine sakladığı bazı sırlar var. Bu sırlar ev satın alırken oturulabilecek en iyi semt arayışınızda size yardımcı olabilecek nitelikte. Bu yüzden sizlerle paylaşmakta sakınca görmedik.

Kuleli Askeri Lisesi

1845 yılında Mekteb-i Fünun-ı İdadiye olarak kurulan Kuleli Askeri Lisesi'ne, Çengelköy'ün merkezinden 15 dakika yürüyerek ulaşabiliyorsunuz. Okulun görkeminin arkasında, 170 yıllık sırlar saklanıyor. İstanbul'un birçok semtinde zengin bir tarih yatıyor. Ama Kuleli Askeri Lisesi gibi bir binaya, 15 dakika mesafede yaşayabileceğiniz, samimi bir mahalle olmaktan asla vazgeçmeyen Çengelköy'ün tadı bambaşka.

Çınar Ağacı

Çengelköy'de buluşma noktası her zaman asırlık çınar ağacının altıdır. Yaz günlerinde klima etkisi yaratan, kış aylarında harika bir saklanma noktası oluşturan çınar ağacının altındayken, karşınıza boğazı alıyorsunuz. Dev çınar, muhteşem manzaraya alıştıktan sonra kolay kolay vazgeçemeyeceğiniz bir Çengelköy simgesi. Tavşankanı çay ve çift kaşarlı tost ile Çengelköy'de yaşamaya başladıktan sonra evde kahvaltı etmek istemeyeceksiniz.

Sıra Sıra Restoranlar

Çengelköy'de bir türlü karnınızın doyduğunu hissetmezsiniz. Birbirinden lezzetli ve çeşit çeşit restoranlarıyla Çengelköy sahil yolu her zaman iştahınızı açık tutacak. Ciğer, balık, börek ve daha birçok yemeğin ustaların elinden çıktığı restoranlar, Çengelköy'e gelen ziyaretçilerin gelme sebebini oluşturuyor.

Süper Baba Sahneleri

Çocukluğu 90'larda geçenler için en güzel dizilerinden olan Süper Baba dizisi Çengelköy'de çekildi. Bir çocukluk anısı olarak da ele alabiliriz Çengelköy'ü. Gittiğiniz zaman en az dizideki kadar harika bir semt olduğunu görebilirsiniz. Eski bir hatıraya dokunmanızı sağlayacak Çengelköy'de yaşayan insanların da en az dizideki kadar samimi ve içten olduğunu görebilirsiniz.

Manavları & Salatalıkları

Çengelköy'de beş adımda bir manav var. Yani sağlıklı beslenmemek için fazladan bir çaba harcamanız gerekiyor. Bu kadar çok manav olmasının başlıca sebebi, Çengelköy salatalığının tüm ülkeye yayılan şanından kaynaklanıyor. Küçük boylu ve tadına doyamayacağınız lezzetteki salatalıkları, İstanbul'un başka hiçbir semtinde yiyemezsiniz.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Çengelköy'ün 5 Sırrı
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat