Blog

Mortgage Blog

Ev almadan önce mutlaka kontrol edin!

Ev almadan önce mutlaka kontrol edin!

Yeni bir ev satın aldığınızda yaşamınız köklü bir değişime uğrar. Bu önemli süreçte "yanlış ev” seçerek pişman olmamak için dikkat etmeniz gereken noktaları 10 maddelik bir liste halinde sizin için derledik.

1. Yeni evinizin ödenmemiş borcu olup olmadığını mutlaka kontrol edin. Satış sözleşmesine, satın aldığınız tarihten önceki borçları kabullenmeyeceğinize dair bir madde ekleterek kendinizi güvence altına alın.

2. Bir ev almaya karar verdiğinizde öncelikle duvarları ve boya kalitesini kontrol edin. Boyaların dalgalı ve pürüzlü olmadığından emin olun. Bu kontroller sırasında genellikle tavan göz ardı edilebiliyor, dikkat!

3. Satın almayı düşündüğünüz evde duvar kâğıdı kullanılmışsa ek yerlerinin profesyonelce yapıştırılmış olmasına ve ton farklılıklarına dikkat edin.

4. Yeni evinize yerleştikten sonra parkelerin esnediğini görmek can sıkıcı olabileceğinden döşemelere satın alma aşamasında gereken özeni gösterin.

5. İlk gecenizde karanlıkta kalmak istemiyorsanız priz ve aydınlatma anahtarlarının çalışır durumda olduğundan emin olun.

6. Eşyalı bir ev satın alıyorsanız eşyaların çalışır durumda olduğunu kontrol edin. Üzerlerinde pas ve çizik olup olmadığına dikkat edin, garanti belgelerini mutlaka temin edin.

7. Mutfak dolaplarının ve tezgâhın sağlamlığını mutlaka test edin. Giderde sorun olup olmadığını kontrol etmeyi de unutmayın.

8. Ev alırken banyo kontrolüne çok daha fazla zaman ayırın. Lavabo ve klozette kırılma ya da dökülme olup olmadığını, lavabo ve duş bataryalarının su sızdırmadığını mutlaka kontrol edin.

9. Kapı profillerinin duvara düzgün monte edildiğini, kapı kapatılırken bir sürtünme olup olmadığını mutlaka kontrol edin.

10. Evinizin çelik kapısının kaliteli olması oldukça önemli. Kapı ile kasa arasındaki boşluğun 4 mm'den fazla olmamasına; kapınızın yüksek güvenlikli ve mümkünse "Avrupa Birliği Hırsızlığa Karşı Güvenlik Sertifikalı" olmasına dikkat edin.

Satın almayı düşündüğünüz evin değeri ne olursa olsun birtakım sorunları olabileceğini göz ardı etmeyin. Sizin için en doğru evi seçin, Garanti BBVA Mortgage'ın avantajlı konut kredisi seçeneklerini değerlendirin ve hayallerinizi gerçeğe dönüştürün!

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Ev almadan önce mutlaka kontrol edin!
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat