Blog

Mortgage Blog

Ev satın almadan önce sorgulamanız gerekenler

Ev satın almadan önce sorgulamanız gerekenler

Yeni bir ev satın almadan önce üzerinde durmanız gereken bazı noktaları sizin için listeledik

1- Konutun tapusu var mı? Daha da önemlisi konuta ait tapunun türü ne? Unutmayın, ev müstakil değilse tapunun üzerinde bir bölüm numarası yazması gerekiyor. Bölüm numarası yoksa bu evi satın almaz, binaya hissedar olursunuz. Satın almak istediğiniz konutun kat mülkiyetli tapusu varsa bu iskânlı ve yasal süreci tamamlanmış anlamına geliyor.

2- Konut üzerinde ipotek ya da haciz kararı var mı? Evinize yerleştikten sonra yasal bir sorunla karşılamamak için bunu mutlaka kontrol edin.

Konutun geçmişe ait borçları var mı? Evinizde sizden önce yaşayanların ödemediği emlak vergisi ya da fatura kalmış olabilir. Örneğin, elektrik ya da doğalgaz sayacının size devredilmesi için geçmiş döneme ait borçların da ödenmesi gerekiyor. Size ait olmayan borçları ödemek istemiyorsanız bu konuya dikkat etmenizi öneririz.

3- Bir uzman desteğiyle konutun inşa edildiği zeminin sağlamlığını, yaşını, ruhsat durumunu, kaçak katı olup olmadığını inceletmenizi öneririz.

4- Satın almak istediğiniz evin kira değerini bölgedeki diğer evlerin kiralarıyla karşılaştırdığınızda sizi memnun eden bir sonuç çıkıyor mu? Bu noktayı evin bulunduğu semtteki emlak ofislerine danışarak veya internetten kısa bir araştırma yaparak öğrenebilir ve sizin için hazırlamış olduğumuz "Emlak Değerlerini Görmek İstiyorum" aracı ile kira endekslerini inceleyebilirsiniz.

5- Binanın yalıtımı yeterli kalitede mi? Sıfır bir ev almıyorsanız binada yaşayanlara geçmiş döneme ait faturaları sorarak bir fikir edinebilirsiniz.

6- Ortak alanların giderleri için ne kadar ödeme yapmanız gerekiyor? Yeni bir ev satın almadan önce aidat için ödemeniz gereken miktarı ve bunların hangi hizmetleri kapsadığını mutlaka öğrenin.

7- Yeni evinize tadilat yaptırmanız gerekiyor mu? Taşınmadan önce yaptırmayı düşündüğünüz yenilemeler için ne kadar bütçe harcamanız gerektiğini hesaplayın ve evinizi buna göre seçin.

Yeni evinize herhangi bir sorunla karşılaşmadan, en uygun konut kredisi seçenekleriyle sahip olmaya ne dersiniz?  Mortgage uzmanlarımızın size ulaşabilmesi için hemen tıklayın!

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Ev satın almadan önce sorgulamanız gerekenler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat