Blog

Mortgage Blog

Evinize Değer Katmanın 5 Yolu

Evinizin değerini belirleyen etmenin yalnızca konumu olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Evinizin ne kadar bakımlı ve iyi durumda olduğu da onun değerini belirleyen etmenlerin başında geliyor. Yatırım amaçlı almasanız bile evinizin her yıl artan değerini daha da yukarı taşımak için yapabileceğiniz basit işlemler bulunuyor. Ayrıca konum ve tadilat gibi etmenler bazen evinizin değerinin düşmesine yol açabiliyor. Bu yüzden evinizi satmak istediğiniz zaman beklentinizin altında ekspertiz fiyatlarıyla karşılaşmamak için basit ve ekonomik önerilere uymanız geleceğiniz için doğru bir adım atmanızı sağlayacaktır.

Evinizin değerini arttırmak için yapmanız gereken en önemli şey, mortgage hesaplamalarını tamamlayıp, konut kredisi başvurunuzu yapmadan önce ev tercihi sırasında yaşadıklarınızı unutmamanız. Hayatınızın en önemli kararı olan ev alma sırasında dikkat ettiğiniz şeyleri kendi evinize kavuşunca da devam ettirir ve korursanız, evinizin değerini her gün yükseltmeyi başarırsınız.

1- Alan yaratın

Evde alan yaratmak ferahlık ve akış duygusunu getirir. Evde temiz havanın, ışığın doğal ve yeterli bir şekilde yayılması için kusursuz bir ortam oluşturur. Son yıllarda mutfak ve salonun birleştirilmesi bir trend olmayı başardı. Çok daha kullanışlı olduğu düşünülen bu düzen evin daha geniş ve ferah görünmesini de sağlıyor. Önümüzdeki yıllarda kendini daha çok göstereceğine inanılan Amerikan mutfaklar, evinizin değerini arttırmak için yapabileceklerinizin başında geliyor.

2- Işığın önünü açın

Evinizin aydınlık olması her şeyden önce hem ruh hem de fiziksel sağlığınız için önem taşıyor. Aydınlık ortamların çok daha huzur verdiğini aklınızdan çıkarmayın. Evinizin değerini arttırmak için de ihtiyacınız olan aydınlığı pencereleri tamir ederek ve hepsinin rahat bir şekilde açıldığından emin olarak yapın. Yapmak istediğiniz her yapısal değişimde aydınlığı ön planda tutarak hareket ederseniz, evinizin değeri asla düşmez, aksine artar.

3- Doğal duvar renkleri

Herkesin sevdiği bir renk vardır ama sevilen her rengi duvarlarda kullanmak iyi bir fikir değil. Açık renkler her zaman bulunduğunuz ortamın daha büyük görünmesini ve ferah hissettirmesini sağlar. Bu yüzden evinizi satışa çıkarmak istediğiniz zaman doğal renklere sahip temiz duvarlar, evinizin değerini arttırmada büyük rol oynayacak.

4- Tesisat bakımı

Elektrik, doğalgaz, su gibi tesisatları mutlaka bir uzmanın belirli aralıklarla kontrol etmesini sağlayın. Elbette şık bir mutfak ve banyo evinizin değerini arttıracaktır ama eğer temeli bakımsız ve sağlam değilse problem yaşayabilirsiniz. Düzenli aralıklarla bakım yaptırmak ve dikkatli davranmak evinizin değerine değer katar.

5- Banyo ve mutfak

Banyo ve mutfaklarda yapabileceğiniz ufak bakımlar ve değişiklikler, hem görünüm hem de tesisat açısından oldukça faydalı. Dolaplar, aynalar, camlar, musluklar ve duşakabinler ne kadar bakımlı olursa evinizi satın almak üzere görmeye gelenlerde o kadar temizlik ve sağlamlık duygusu oluşturur ve değer düşüşlerini engeller.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Evinize Değer Katmanın 5 Yolu
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat