Blog

Mortgage Blog

Evinizin değerini arttıracak öneriler

Evinizin değerini arttıracak öneriler

Mortgage ile satın aldığınız evinizin değerini belirleyen faktörlerin başında evin konumu gelse de evinizin bakımlı ve sağlam olması da bu değeri artıran önemli etkenler arasında yer alıyor. Evinizi yatırım amaçlı satın almamış olsanız bile, küçük ama önemli detaylara dikkat ederek değerini artırabilirsiniz. Evinize değer katmak için neler yapabileceğinize gelin birlikte göz atalım.

Alıcı gözle bakın

Öncelikle evinizin tamir edilmesi gereken ve daha da güzelleştirebileceğiniz taraflarını görmeye çalışın. Eviniz yaşam alanınız olduğundan gözünüz eksikliklere alışır ve bunları göremeyebilirsiniz. Bu durumda evinize bir yabancı gözüyle "dışarıdan” bakmayı deneyin. Bu konuda bir yakınınızdan yardım da alabilirsiniz.

Uzman desteği

Evinizde değiştirilmesi, yenilenmesi gereken bölümleri tespit etmek ya da yeni dekorasyon fikirleri edinmek için bir uzmanın yardımını alabilirsiniz. İç mimar, dekoratör ve tasarımcılar bu konuda size yardımcı olabilir.

Boya

Duvarlar evin gövdesi olarak düşünüldüğünde, boya da bu gövdeyi örten bir kıyafet olarak kabul edilebilir. Duvarlarınızın doğru renklerle boyandığından emin olun. Eskiyen ve yıpranan bir duvar ya da soluk, aşınmış duvar kâğıtlarının evinize değer kaybettireceğini belirtelim.

Banyo ve mutfak

Banyo ve mutfak; bir ev satın almayı ya da kiralamayı düşünenlerin, hatta evinize gelen misafirlerin bile, en çok dikkat ettiği bölümlerin başında yer alıyor. Banyo ve mutfağınızın yeni ve bakımlı olması, hem evinizin değerini artırır hem de çok daha konforlu bir yaşam alanına sahip olmanızı sağlar.

Işığı doğru kullanın

Doğru ışık kullanımı evinize tahmin edebileceğinizden de fazla değer katabilir. Artık demode olan tavan aydınlatmaları yerine, alternatif aydınlatma seçeneklerini tercih ederek evinizin havasını değiştirebilir, bu sayede çok daha gösterişli ve değerli bir eve sahip olabilirsiniz.

İşi ustasına bırakın

Tüm elektrik, su, doğalgaz vb. tesisatları, mutfak ve banyo aksamları, altyapı ve zaman içinde eskiyen ve yıpranan birçok donanımı uzman desteğiyle elden geçirip yenileyin. Tüm bu işlemlerin evinize maliyetlerinin çok daha üstünde bir değer katacağını unutmayın.

Evinize değer katmak için yapabileceğiniz daha birçok şey olduğunu belirtelim. Bu ve benzeri detaylara dikkat ederek hem çok daha kârlı bir yatırıma sahip olabilir hem de evinizi güzelleştirerek keyifli bir yaşam alanına sahip olabilirsiniz.

Etiketler : mortgage,konut kredisi,ev kredisi

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Evinizin değerini arttıracak öneriler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat