Blog

Mortgage Blog

Evinizin güvenliğini artıracak sistemler

Evinizin güvenliğini artıracak sistemler

Eviniz hırsızlığa ve tehlikelere karşı yeterince hazırlıklı mı?

Hırsızlıktan korunmak için kapılarınızı kilitli tutmanız çoğu zaman yetmeyebilir. Ev güvenlik sistemleriyle hırsızlığa karşı önlem alabilir, sistemin hassas sensörleri sayesinde yangın ve gaz kaçağı gibi tehlikelere karşı da evinizi koruyabilirsiniz.

Güvenli ev

Hırsızlar hiçbir güvenlik sistemi olmayan evlere bayılır! Elektronik alarmlar, bariyerler ve hareket detektörlerine yatırım yaparak istenmeyen misafirleri evinizden uzak tutabilirsiniz. Caydırıcı özelliği olan bu tür sistemler evinize bir yabancının girmesi gibi durumlarda önceden belirlenmiş güvenlik merkezine ya da size uyarı gönderir.

Caydırıcı sistemler

Hırsızlar bir evin güvenlik sistemiyle donatıldığını görünce hedef değiştirmek isteyeceklerdir. Harekete veya sese duyarlı kameralar evinizi bir hedef olmaktan çıkarabilir. Bu tür sistemler güçlü bir alarm sesi ya da ışık vererek hırsızların açığa çıkmasına yardımcı oluyor. Son dönemde IP kameralar bu iş için sıklıkla kullanılıyor. Dâhili internet bağlantısı kullanan bu kameralar sayesinde evinizde olan bitenleri internet üzerinden canlı olarak takip edebilir, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilirsiniz. Dilerseniz bu sistemi evinize gelen temizlikçi ya da bakıcıyı gözetim altında tutmak için de kullanabilirsiniz.

Mutlu ve güvenli bir ev hayal değil! Garanti BBVA Mortgage'ın çok avantajlı konut kredisi seçeneklerini değerlendirin, hayalinizdeki yeni eve kolayca sahip olun.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Evinizin güvenliğini artıracak sistemler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat